برنامه ارائه دروس مدیریت کسب و کار

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس رشته مدیریت کسب و کار برای انواع گرایش های آن به شرح زیر قابل دریافت می باشد.

ردیف

رشته / گرایش

دانلود فایل برنامه ارائه دروس

1 مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

2 مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
3 مدیریت کسب و کار گرایش مالی
4 مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
5 مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی