ردیف تقویم دانشگاه پیام نور  دانلود
1 تقویم دانشگاهی سال 96-1395
1 تقویم دانشگاهی سال 95-1394
2 تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 94-93
3 اصلاحیه تابستان تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 93-92
4 اصلاحیه تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 93-92
5 تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 93-92
6 اصلاحیه تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91
7 تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91
8 تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 91-90
9 تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 90-89

* تمامی فایل‌ها از سایت رسمی دانشگاه پیام‌نور دریافت شده است.

 

به روز رسانی شده: دی 1395