معرفی کتاب حسابداری

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش باز در کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. این به آن معنا بوده که می توان گفت محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در ترم های تحصیلی مختلف دانشگاه پیام نور، دانشجویان خود می توانند با مطالعه صرف همان کتاب معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای هر واحد دانشگاهی مستقر در سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند. لذا کتاب محور بودن دروس و مشخص بودن آن‌ منابع، اهمیت مطالعه هر کتاب برای آزمون را دوچندان کرده است.


منابع آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور رشته حسابداری (ترم اول کارشناسی ارشد)

 

  

  نام درس: حسابرسی پیشرفته (3 واحد) 

   عنوان کتاب: حسابرسی پیشرفته

   مولف: مهدی مرادی، نعیمه بیات

   انتشارات:‌ مرندیز مشهد

  

 


  

  نام درس: حسابداری بخش عمومی (3 واحد)

   عنوان کتاب: حسابداری و کنترل مالی دولتی

   مولف: جعفر باباجانی

   انتشارات:‌ دانشگاه علامه طباطبایی

 

 


  

  نام درس: حسابداری مدیریت (3 واحد)

   عنوان کتاب اول: حسابداری مدیریت نشریه 131

   مولف: رضا شباهنگ

   انتشارات:‌ سازمان حسابرسی

 

 


 

  

 

  نام درس: حسابداری مدیریت (3 واحد)

   عنوان کتاب دوم: حسابداری مدیریت پیشرفته

   مولف: سیدحسن سجادی

   انتشارات:‌ دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 


برای هر نوبت از دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، دفترچه ای از سوی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور (مستقل از دفترچه راهنمای کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد) ارائه می گردد که برای هر رشته نام درس و کتاب های امتحانی آن با ذکر جزئیات کامل تعیین شده است. درس های تعیین شده دروس ترم اول دانش پذیری بوده و شامل واحدهای درسی آن رشته می باشد.