معرفی کتاب  مدیریت دولتی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش باز در کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. این به آن معنا بوده که می توان گفت محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در ترم های تحصیلی مختلف دانشگاه پیام نور، دانشجویان خود می توانند با مطالعه صرف همان کتاب معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای هر واحد دانشگاهی مستقر در سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند. لذا کتاب محور بودن دروس و مشخص بودن آن‌ منابع، اهمیت مطالعه هر کتاب برای آزمون را دوچندان کرده است.


منابع آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی- کلیه گرایش‌ها (ترم اول کارشناسی ارشد)

 

  

  نام درس: مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2 واحد) 

   عنوان کتاب: مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی

   مولف: حسن درویش، محمد رسول الماسی فرد

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

  

 


  

  نام درس: مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2 واحد)

   عنوان کتاب: مبانی رفتار سازمانی (تک جلدی)

   مولف: استیفن رابینز / مترجمان: سید محمد اعرابی، علی پارسائیان

   انتشارات:‌ دفتر پژوهش‌های فرهنگی

 

 


  

  نام درس: حقوق اساسی سازمان‌های دولتی (2 واحد)

   عنوان کتاب: حقوق اساسی

   مولف: حسن خسروی

   انتشارات:‌ خرسندی

 

 


  

  نام درس: اداره امور عمومی در اسلام (2 واحد)

   عنوان کتاب: نظام اداری در سیره و سنت نبوی (ص)

   مولف: حمید زارع

   انتشارات:‌ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

   (تصویر جلد کتاب مربوط به درس مدیریت اسلامی منبع ترم‌های قبل است)

 


برای هر نوبت از دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، دفترچه ای از سوی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور (مستقل از دفترچه راهنمای کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد) ارائه می گردد که برای هر رشته نام درس و کتاب های امتحانی آن با ذکر جزئیات کامل تعیین شده است. درس های تعیین شده دروس ترم اول دانش پذیری بوده و شامل واحدهای درسی آن رشته می باشد.