معرفی کتاب  مدیریت کسب و کار

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش باز در کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. این به آن معنا بوده که می توان گفت محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در ترم های تحصیلی مختلف دانشگاه پیام نور، دانشجویان خود می توانند با مطالعه صرف همان کتاب معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای هر واحد دانشگاهی مستقر در سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند. لذا کتاب محور بودن دروس و مشخص بودن آن‌ منابع، اهمیت مطالعه هر کتاب برای آزمون را دوچندان کرده است.


منابع آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور رشته مدیریت کسب و کار (ترم اول کارشناسی ارشد)

 

  

  نام درس: زبان تخصصی (3 واحد) 

   عنوان کتاب: زبان تخصصی مدیریت بازاریابی

   مولف: میرزا حسن حسینی / شهرام جنابی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

  

 


  

  نام درس: مدیریت استراتژیک (3 واحد)

   عنوان کتاب: مدیریت استراتژیک پیشرفته

   مولف: رضا رسولی / علی صالحی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: نظریه‌های سازمان و مدیریت (3 واحد)

   عنوان کتاب: تئوری‌های سازمان: ساختار و طرح سازمانی

   مولف: استیفن . رابینز مترجم: سیدمهدی الوانی / حسن دانایی‌فرد

   انتشارات:‌ صفار

 

 


برای هر نوبت از دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، دفترچه ای از سوی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور (مستقل از دفترچه راهنمای کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد) ارائه می گردد که برای هر رشته نام درس و کتاب های امتحانی آن با ذکر جزئیات کامل تعیین شده است. درس های تعیین شده دروس ترم اول دانش پذیری بوده و شامل واحدهای درسی آن رشته می باشد.