منابع امتحانات پایان ترم مدیریت فناوری اطلاعات

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

لیست معرفی کتب و منابع دروس سرفصل امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

1. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

ردیفرشته / گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانی دریافت
1مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهسال تحصیلی 96-13951395/11/03دانلود

2. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش كسب وكار الكترونيك

ردیفرشته / گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانی دریافت
1مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکسال تحصیلی 96-13951395/11/03دانلود

3. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

ردیفرشته / گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانی دریافت
1مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانشسال تحصیلی 96-13951395/11/03دانلود

4. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مديريت منابع اطلاعاتي

ردیفرشته / گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانی دریافت
1مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتیسال تحصیلی 96-13951395/11/03دانلود