سوال:منظور از محتوای الکترونیکی چیست؟

 پاسخ: محتوای الکترونیکی نسخه الکترونیکی از محتوای کتاب می باشد که به منظور استفاده دانشجویان مجازی تولید می شود. محتواهای الکترونیکی بر اساس استاندارد Scorm تولید و برای استفاده از آن باید بر روی LMS بارگذاری شود.

سوال: LMS چیست؟

پاسخ: (Learning Management System) سامانه تحت وب می باشد که جهت استفاده دانشجویان مجازی تولید شده است. دانشجویان می توانند از طریق اینترنت و از هر نقطه وارد این سامانه شده و از امکانات آموزشی آن استفاده نمایند همچنین برگزای کلاس های مجازی نیز از طریق این سامانه انجام می پذیرد.

سوال:جهت مشاهده و استفاده از محتواهای الکترونیکی تولید شده بر اساس استاندارد Scorm چه کار باید کرد؟

پاسخ:  جهت مشاهده محتواهای الکترونیکی که بر اساس استاندار Scorm تولید می شوند می بایست از Scorm Player استفاده نمود که این نرم افزار در LMS موجود می باشد.

سوال:آمار تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه چقدر است؟

پاسخ: تاکنون حدود 900 عنوان از دروس دانشگاه تولید محتوای الکترونیکی شده است که 820 عنوان آن در مقطع کارشناسی ارشد و مخصوص دانشجویان ارشد مجازی تولید شده است. 80 عنوان مابقی در مقطع کارشناسی تولید شده است.

سوال:منظور از کتاب الکترونیکی(e-book) چیست؟

پاسخ: e-book همان کتاب درسی می باشد که به صورت الکترونیکی توسط نرم افزار تولید شده و شامل برخی از امکانات الکترونیکی جهت سهولت در استفاده از کتاب برای دانشجو می باشد.

سوال:امکانات موجود در کتاب الکترونیکی چیست؟

پاسخ:  امکاناتی که کتاب الکترونیکی نسبت به نسخه چاپی کتاب دارد عبارتست از امکان جستجو در کتاب، علامت گذاری، نشانه گذاری، آزمونهای تعاملی، انیمیشن، فهرست مطالب و ... .

سوال:منظور از آزمون های تعاملی چیست؟

پاسخ: اینست که دانشجو می تواند در همان لحظه به سوالات آزمون پاسخ دهد و در پایان نرم افزار کارنامه آزمون به همراه پاسخ درست سوالات را به کاربر نمایش می دهد.

سوال:چه تعداد کتاب الکترونیکی در دانشگاه تولید شده و نحوه دسترسی به آنها چگونه می باشد؟

پاسخ: تعداد 60 عنوان از دروس کارشناسی به صورت e-book تولید شده اند که برای تهیه آنها باید به سامانه کتابخانه دیجیتال مراجعه نمایید.

http://dlib.pnu.ac.ir/UI/Forms/Index.aspx

 

 
 

سوال: آیا کلمه فراگیر در دانشنامه درج می شود یا خیر؟

پاسخ: در دانشنامه کلمه فراگیر درج نمی شود.

 

سوال: پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور به چه صورتی انجام می پذیرد؟

پاسخ: در حال حاضر دانشگاه پیام نور در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری که همه ساله توسط سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می شود، اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. کلیه متقاضیان تحصیل در این دانشگاه علاوه بر شرایط عمومی باید دارای شرایط اختصاصی پیام نور نیز باشند.

سوال:شرایط پذیرش دانشجو در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور به چه صورتی می باشد و به چند بخش تقسیم می شود؟

پاسخ: یکی از راه های پذیرش و جذب دانشجو در این دانشگاه، دوره های فراگیر است، در این دوره ها داوطلب پس از ثبت نام و اخذ دفترچه راهنما و شرکت در چند درس عمومی و اختصاصی متناسب با رشته و مقطع تحصیلی و پس از احراز شرایط به دانشجوی رسمی تبدیل وضعیت می دهد. این دوره اختصاصاً دوره دانشپذیری نامیده می شود و پس از تبدیل از دانشپذیر به دانشجو میتوانند ازخدمات آموزشی فوق همانند دانشجویان رسمی بهره مندشوند.درحال حاضراین دوره در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو دارد.

سوال: در صورتی که دانشجو عدم مراجعه داشته باشد (از یک تا چندین ترم) چه مواردی را باید انجام دهد؟

     پاسخ: دانشجو موظف است در مهلت های تعیین شده برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید و عدم مراجعه به منزله انصراف ازتحصیل محسوب میشود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.

· لغو عدم مراجعه دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی تا دو نیمسال قبل از اتمام سنوات مجاز تحصیلی به  عهده مراکز استانی است در صورت عدم مراجعه بیش از دو نیم سال دانشجو اخراج و به نظام وظیفه معرفی میشود.

· صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراکز و یا مراکز استانی حداکثر تا پایان زمان ثبت نام با تاخیر مطابق تقویم دانشگاهی مقدور است، در صورتی که بعد از مهلت فوق صادر شود نیمسال مذکور مرخصی تحصیلی ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نیمسال بعد مقدور خواهدبود.

· پرداخت شهریه ثابت برای نیمسال های لغو عدم مراجعه شده الزامی است در اینصورت آن نیمسال ها مرخصی تحصیلی ثبت میشود.

· ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و کسب مجوز از مراجع ذیصلاح خلاف مقررات آموزشی است.

سوال: آیا در درس های عملی و نظری قبولی در یک بخش نظری یا عملی کفایت می کند؟

پاسخ: کسب نمره قبولی دریک بخش نظری و یا عملی به منزله معافیت از بخش دیگر نیست،بعبارت دیگر درسهایی که نمره از میانگین بخش نظری و عملی تعیین میشود،کسب قبولی در یک بخش یا بخش دیگر معنی پیدا نمیکند.کسب50 ٪نمره نظری برای احتساب نمره عملی الزامی است.

سوال: آیا حضور در کلاس های دانشگاه پیام نور الزامی است؟

پاسخ: حضور در کلاسهای رفع اشکال گروهی الزامی نیست و در درسهای عملی آزمایشگاهی و یا درسهای که بخشی از آن عملی است الزامی است و غیبت در بیش از سه جلسه کلاسهای آن به منزله حذف درس می باشد.

سوال: در صورتی که دانشجویی پیش نیاز یک درس را رعایت نکرده باشد،چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: دانشجو ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه  می باشد، به هر علت عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است. دانشجو ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه  می باشد، به هر علت عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است و در صورت عدم رعایت پیش نیاز ،در هر زمان که مشخص شود،درس پس نیاز حذف خواهد شد.

سوال: اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد آیا می تواند درس پیش نیاز را اخذ نماید؟

     پاسخ: اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد، می تواند درس پس نیاز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد.

     درصورت عدم قبولی در درس پیش نیاز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودی را بلافاصله در ترم های بعدی انتخاب و تکرار نماید و نیازی به انتخاب درس پس نیاز که از آن نمره قبولی گرفته نیست.

     در مواردی که دانشجو درس تطبیقی پس نیاز داشته باشد که هنوز پیش نیاز را نگذرانده است عدم رعایت پیش نیاز بلامانع است.

سوال: در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد آیا می تواند درس اختیاری دیگری اخذ نماید؟

پاسخ: در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد، می تواند از جدول دروس اختیاری درس دیگری را انتخاب و بگذراند با این حال نمره مردودی آن درس نیز در میانگین ترم و کل مطابق مقررات سال ورود محاسبه می شود.

سوال: در صورتی که دانشجو تعداد واحد مجاز را رعایت نکرده باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

پاسخ: عدم رعایت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از انتهای برگ واحد دانشجو می گردد و آموزش مرکز موظف به اجرای آن می باشد.در سیستم جامع خدمات آموزشی این موضوع کنترل می گردد.

سوال: حداکثر واحد انتخابی برای ترم تابستان چند واحد است؟

پاسخ: در ترم تابستان حداکثر تعداد واحد انتخابی ،چه در مرکز و یا مهمان 8 واحد می باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بیشتر نیست.

سوال: چنانچه میانگین نیمسال قبل دانشجو در زمان انتخاب واحد مشخص نباشد دانشجو چند واحد می تواند اخذ نماید؟

پاسخ: دانشجو می تواند حداکثر 14 واحد درسی ،با رعایت پیش نیاز انتخاب نماید، هرگونه افزایش و یا کاهش واحد انتخابی نسبت به 16 واحد فوق، بر اساس میانگین نیمسال قبل تا زمان حذف و اضافه باید انجام شود و تا زمان حذف اضطراری،هرگونه اضافه سقف واحد انتخابی از آخرین انتخاب و با رعایت پیش نیازهای درسها حذف و آموزش مرکز نباید اجازه امتحان به دانشجو بدهد.

سوال: در دانشگاه پیام نور حذف و اضافه در چه زمانی صورت می گیرد؟

پاسخ: دانشجو می توانند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلت های تعیین شده کمتر از دو هفته پس از نیمسال تحصیلی، نسبت به حذف اضافه درسهای انتخابی بر اساس تقویم دانشگاهی اقدام نماید.

سوال: حذف اضطراری در چه زمانی انجام می شود وچه شرایطی می بایست رعایت شود؟

     پاسخ: در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا یک هفته به پایان نیمسال یک یا چند درس از درسهای انتخابی را حذف نماید، مشروط به اینکه واحدهای باقی مانده از حد نصاب تعیین شده کمتر نشود در غیراینصورت کل نیمسال حذف خواهد شد.

   در صورت حذف نیمسال تحصیلی مرخصی تحصیلی صادر می شود.

    شهریه واحد های حذف شده در زمان حذف و اضافه به عنوان بستانکار برای ترم های آتی ثبت میگردد اما شهریه واحد های حذف شده در زمان حذف اضطراری به هیچ عنوان مسترد نخواهد گشت.

سوال: اگر دانشجویی در امتحان یک یا چندین درس شرکت ننماید آیا نمره درس صفر ثبت می گردد؟

پاسخ: خیر،در صورتی که تعداد واحد از سقف مجاز کمتر نشود غیبت موجه ثبت می گردد و نیاز به ارائه گواهی پزشکی نمی باشد.

سوال: دانشجویان دانشگاه پیام نور تا چند نیمسال می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند؟

      پاسخ: دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

     دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند در دوره کاردانی یک نیمسال و کارشناسی دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر سنوات دانشجو محاسبه می شود درزمان اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد در غیر اینصورت عدم مراجعه محسوب می شود.

   سوال: معدل دانشجو در هر نیمسال به چه صورت محاسبه می شود؟

     پاسخ: در پایان هر نیمسال تحصیلی میانگین نمره های دانشجویان در آن نیمسال بنام میانگین نیمسال، ومیانگین نمره های کلیه در سهای گذرانده شده از اول دوره تحصیلی دانشجو تا پایان نیمسال تحصیلی بنام میانگین کل محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.

    برای محاسبه میانگین نیمسال تعداد واحدهای هر درس اخذ شده در آن نیمسال تحصیلی در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد واحدهای گرفته شده در آن نیمسال تقسیم می گردد.

     برای محاسبه میانگین کل تعداد واحد هر درس گذرانده شده تا پایان آخرین نیمسال تحصیلی درنمره آن درس ضرب و  مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهای گذرانده شده تا پایان آخرین نیمسال تقسیم می شود.

     نمره درسهای ترم تابستان و درس های پذیرفته شده و نیز تکدرس تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود.

سوال: دانشجوی مشروطی به چه دانشجویی اطلاق می شود؟

پاسخ: اگر میانگین کل دانشجو کمتر از 12 باشد وضعیت دانشجو به دانشجوی مشروطی تبدیل می شود. دانشجوی مشروط حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

سوال: شرایط انتقال در دانشگاه پیام نور چیست؟

     پاسخ: با توجه به ماده 6 از پیوست شماره 3 آیین نامه آموزشی و با توجه به صدور مدارک یکسان در دانشگاه پیام نور انتقال دانشجو منتفی است و دانشجو می تواند از مهمان موقت و دائم استفاده کند.

سوال:  شرایط مهمان شدن دانشجو در پیام نور چگونه است؟

     مهمان شدن دانشجو به شرط داشتن رشته در مرکز مقصد و با موافقت مراکز مبداء و مقصد انجام می پذیرد. برای این منظور دانشجو باید در مهلت اعلام شده درخواست خود را در سیستم جامع گلستان ثبت نماید. دانشجو با شرایط خاص اعم از بیماری یا تغییر محل سکونت یا تغییر محل کار می تواند تقاضای مهمان دائم نماید.

     مهمان شدن دانشجو از سایر دانشگاهها اعم دولتی یا غیر دولتی با موافقت مرکز و دانشگاه مبدا بلامانع است.

سوال: چه زمانی تطبیق واحد برای دانشجویان سراسری انجام می پذیرد؟

پاسخ:دانشجو حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمره های تایید شده خود به آموزش مرکز/ واحد می باشد این فرصت قابل تمدید نیست.

سوال: تطبیق واحد برای دانشجویان فراگیر در چه زمانی انجام می پذیرد و شروط تطبیق دروس چیست؟

      پاسخ: برای دانشجویان دوره های فراگیر دو نیمسال فوق پس از پایان نیمسال یا نیمسال های دانشپذیری محاسبه می شود.

      واحدهای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت متبوع یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید گذارنده شده باشد.

     محتوای آموزشی درس های گذرانده شده قبلی با هشتاد درصد محتوای واحدهای مشابه در رشته جدید مطابقت داشته باشد تشخیص آن بعهده گروه های آموزشی مراکز استانی است.

     نمره های دانشجو در هر درس حداقل 10 در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها برای دانشگاههای دولتی روزانه، شبانه پیام نور، مراکز تربیت معلم، آموزشکده های فنی حرفه ای وغیره باشد.

      از مراکز تربیت معلم صرفاً دروس عمومی مطابق جدول ارسالی قابل پذیرش است.

      نمره های دانشجو در هر درس حداقل 12 در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها برای  دانشگاههای غیردولتی اعم از حوزه های علمیه، دانشگاه آزاد، دانشگاه های غیرانتفاعی و غیره باشد .

     واحد های درسی دوره های معادل و یا دوره های داخلی و پودمانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی با احراز شرایط زیر قابل پذیرش است:

-  دانشجو درس یا درس ها را در دوره معادل دانشگاه پیام نور گذرانده باشد.

- دوره های معادل و یا سایر دوره های آموزشی در صورتی برای تطبیق واحد قابل پذیرش است که درامتحان جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت و حد نصاب نمره لازم را کسب نموده باشد.

    واحد های گذرانده در دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی بشرط شرکت در امتحان جامع دانشگاه مذکور و ارائه گواهی قبولی با نمره حداقل 12 قابل بررسی و تطبیق می باشد.

    کلیه نمرات درس های تطبیقی در میانگین کل محاسبه می گردد.

    همچنین دانشپذیران مشروط قبل از گذراندن دروس مشروطی خود می توانند درخواست تطبیق واحدنمایند.
نکته مهم : دروس دوره دانشپذیری به هیچ وجه تطبیق ندارد.

سوال:  آزمون معرفی با استاد در دانشگاه پیام نور چه زمانی و به چه صورت انجام می پذیرد؟

      پاسخ: معرفی به استاد مقدور است که دانشجو فقط یک یا دو عنوان برای فراغت از تحصیل داشته باشد.

     دروس عملی، آزمایشگاهی و غیره قابل ارائه بصورت معرفی به استاد است.

      چنانچه دانشجویی بیش از دو عنوان درسی داشته باشد و در معرفی به استاد شرکت نماید دروس مورد نظر حذف خواهد شد.

      شهریه دروس تکدرس 50 % شهریه متغییر و شهریه ثابت کامل دریافت میشود.

سوال:  آیا دانشجویانی که در کلاس شرکت نکرده اند ملزم به پرداخت شهریه می باشند؟

پاسخ: دانشجویی که انتخاب واحد نموده است اعم از این که در کلاسها و امتحانات شرکت داشته یا نداشته باشد ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر میباشد.

سوال: آیا دانشگاه پیام نور یک دانشگاه دولتی است؟

پاسخ:بلی

سوال: آیا دانشگاه پیام نور به دانشجویان خوابگاه می دهد؟

پاسخ: خیر

سوال: آیا دانشجویان دانشگاه پیام نور، می تواند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند؟

پاسخ: بلی؛ همانند سایر دانشگاه ها می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

سوال:آیا حضور در کلاس های درسی الزامی است؟

پاسخ: خیر؛ به استثناء دروس عملی و آزمایشگاهی، ضمنا دانشجویان در دروس نظری نیز از ۶ نمره فعالیت کلاسی بهره مند خواهند شد.

سوال: کلاس های دانشگاه پیام نور، چه روزهایی تشکیل می شود؟

پاسخ: تلاش بر آن بوده که در روزهای آخر هفته، مخصوصا پنجشنبه و جمعه تشکیل شود. ولی در سالهای اخیر کلاسها تقریبا در تمام طول هفته برگزار می شود و جمعه ها دانشگاه نیز تعطیل می باشد.

سوال: آیا مدرک تحصیلی دانشگاه پیام نور معتبر است؟

پاسخ: بلی؛ مدارک تحصیلی این دانشگاه همانند مدارک تحصیلی سایر دانشگاههای دولتی، معتبر است و برای ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور نیز معتبر است.مدارک از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری تایید شده می باشد.

سوال: آیا دانشجویان دانشگاه پیام نور، می توانند از وام دانشجویی استفاده نمایند؟

پاسخ: بلی؛ همانند دانشجویان سایر دانشگاهها، می توانند از وام تحصیلی بهره مند شوند.

سوال: آیا دانشگاه پیام نور، دانشجوی اخراجی نیز دارد؟

پاسخ: خیر؛ اخراجی به دلیل مشروطی در پیام نور وجود ندارد. ولی اگر به هر دلیلی از جمله اتمام سنوات، عدم کسب معدل برای فارغ التحصیلی، نداشتن شرایط تحصیل، دلایل انضباطی امکان اخراج نیز وجود دارد.

سوال: آیا تغییر رشته در پیام نور، میسر است؟

پاسخ: بلی؛ تغییر رشته در دانشگاه پیام نور، با شرایط آسان تری نسبت به سایر دانشگاه ها انجام می پذیرید.

سوال: آیا مدارک دانشگاه پیام نور رسمی است؟

پاسخ: بلی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.

سوال: آیا با مدارک تحصیلی دانشگاه پیام نور می توان ادامه تحصیل داد؟

پاسخ: بلی؛ هم در داخل و هم در خارج کشور.

سوال: آیا دانشگاه پیام نور در تمامی گروه های آموزشی دانشجو می پذیرید؟

پاسخ: خیر؛ در حال حاضر در رشته های علوم پزشکی، دانشجو ندارد.

سوال: آیا کسانی که در سایر دانشگاه ها مدرک کاردانی گرفته اند. ادامه تحصیل آنها در پیام نور به چه شکل است؟

پاسخ: دانشجویان پس از پذیرفته شدن در دانشگاه با ارائه ریزنمرات، تقاضای تطبیق واحد می کنند. واحد های گذرانده شده قابل بررسی و تطبیق است.

نکته مهم: دانشجو دارای مدرک کاردانی و فاقد مدرک پیش دانشگاهی در صورتی که درمقطع کارشناسی پیوسته پذیرش شود، مدرک کاردانی بجای مدرک پیش دانشگاهی تلقی شده و معادلسازی نمی شود.

سوال: آیا در دانشگاه پیام نور، شرایط انتقال و مهمان شدن وجود دارد؟

پاسخ: فقط مهمان و مهمان دائم در مراکز و واحدهای دانشگاه

سوال: آیا دانشگاه پیام نور، شرایط استخدامی بعد از فارغ التحصیلی دارد؟

پاسخ: با توجه به معتبر بودن مدرک این دانشگاه همه ارگان ها در صورت نیاز، فارغ التحصیلان این دانشگاه را استخدام می نمایند.

سوال: آیا در دانشگاه پیام نور، مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، در تمامی رشته ها دایر است؟

پاسخ: در حال حاضر در تمامی رشته ها دایر نمی باشد.

سوال: آیا می توان بدون گذراندن پیش دانشگاهی، وارد دانشگاه شد و در آزمون ثبت نام کرد؟

پاسخ: خیر؛ شرط ورود به مقطع کارشناسی دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی می باشد.

سوال: آیا دانشجویان فعلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور (دولتی، غیردولتی)    می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری برای ورود به دانشگاه شرکت کنند؟

پاسخ: ولی پس از ورود به دانشگاه باید از رشته دانشگاهی قبلی انصراف دهند.

سوال: آیا در دانشگاه پیام نور، تحصیل همزمان با انجام خدمت وظیفه عمومی امکان پذیر است؟

پاسخ: بلی –البته این موضوع در حال حاضر از طرف سازمان نظام وظیفه ممنوع اعلام شده است.

سوال: آیا می توان همزمان در دو رشته مختلف در دانشگاه تحصیل نمود؟

پاسخ: بلی . در پیام نور نیز می توان به صورت همزمان در ۲ رشته تحصیل کرد.به شرط آنکه یک رشته از طریق ورودی کنکور سراسری باشد و یک رشته از طریق ورودی فراگیر پیام نور باشد.

سوال: آیا برنامه های درسی و سرفصل دروس مطابق با سرفصل وزارت علوم تحقیقات و فناوری است؟

پاسخ: بلی

سوال: آیا در صورتی که دانشجویی نتواند ادامه تحصیل دهد مدرکی دال بر گذراندن تعداد واحدهای گذرانده شده و یا مدرک کاردانی داده می شود؟

پاسخ: بلی – مطابق مقررات ماده 31 آیین نامه آموزشی مدرک کاردانی اعطا می شود.

سوال: با توجه به جدول مراکز و واحدهای دانشگاه، در صورتی که مرکز یا واحد انتخابی ستاره دار باشدو احیانا امکان ارائه آموزش را نداشته باشد تکلیف دانشجو چیست؟

پاسخ: طبق مقررات مربوط دانشجو برای ادامه تحصیل به نزدیکترین مرکز یا واحد آموزشی معرفی میشود.

سوال: در صورتی که در جدول مربوط به شهرهای تحت پوشش، نام منطقه ای یا شهر قید نشده باشد، ولی نزدیک به مرکز یا واحد دانشگاه باشد آیا می تواند به عنوان منطقه تحت پوشش آن مرکز یا واحد محسوب شود؟

پاسخ: منظور از شهرستان تحت پوشش، کلیه مناطقی است که در فاصله تقریبی ۱۲۰ تا ۱۶۰ کیلومتری هر مرکز یا واحد دانشگاه قرار دارند. در جدول فوق نیز فقط نام شهرستان ها و نقاط شهری مرکز یا واحد مربوط نوشته شده است شرکت داوطلبان از مناطق همجوار بلامانع است بدیهی است دانشگاه به دلیل بومی پذیری فاقد هر گونه امکانات خوابگاهی و اقامتی می باشد.

سوال: دانشجویانی که از طریق دوره های فراگیر وارد می شوند با دانشجویانی که از طریق آزمون سراسری پذیرش می شوند چه تفاوتی دارند؟

پاسخ: هر دو گروه برای ورود به دانشگاه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش می شوند و از معافیت نظام وظیفه، برخوردارند. برنامه های درسی هر دو گروه مشابه بوده لیکن پذیرفته شدگان فراگیر یک نیمسال تحصیلی جلوتر بوده و واحدهای نیمسال اول تحصیلی را در دوره دانشپذیری گذرانده و در امتحانات ورودی نمره لازم را کسب نموده اند. اعتبار مدارک فارغ التحصیلان هر دو گروه برای ادامه تحصیل و اشتغال یکسان است.

تفاوت دانشجویان سراسری و فراگیر در میزان پرداخت شهریه آنان می باشد.

سوال: آزمونهای پایان نیمسال دانشگاه، چگونه برگزار می شود؟

پاسخ: برای کلیه دانشجویانی که در یک ماده درسی ثبت نام نموده اند. در هر یک از مرکز یا واحد دانشگاه در یک زمان آزمون سراسری برگزار می شود. تصحیح اوراق در اغلب موارد بصورت کامپیوتری انجام گرفته و نتایج بلافاصله همراه با پاسخنامه دانشجو و کلید سوالات اعلام می شود.

سوال: سوالات آزمونهای پایان نیمسال تحصیلی دانشگاه چگونه است؟

پاسخ: تستی؛ تشریحی و تستی؛ تشریحی

سوال: آیا تحصیل در دانشگاه پیام نور سخت است؟

پاسخ: دانشگاه پیام نور تلاش دارد در ارائه آموزش و انجام سنجش، استانداردهای لازم را به منظور آموزش دانشجویان توانمند، در نظر گیرد. سوالات آزمونها غالباً از استانداردهای لازم برخوردار است ضوابط جدید پیش بینی شده نیز این امکان را فراهم آورده، که ضمن حفظ کیفیت آموزشی ، فرآیند تحصیل تا فارغ التحصیلی دانشجویان، تسهیل شود.

سوال: دانشگاه در ارائه آموزش ، از چه شیوه هایی استفاده می کند؟

پاسخ: کلاس های درس نیمه حضوری با استفاده از بالاترین تکنولوژی آموزشی، از جمله نمایشگر پاورپوینت، ویدئو پروژکتور، DVD Player ، CD های چند رسانه ای و الکترونیکی، کلاس های رفع اشکال فردی، کتاب های خود آموز، آزمایشگاه ها و کارگاه ها، کلاس های آموزشی الکترونیکی و شیوه آموزش خودخوان ارائه می شود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

سوال: داوطلبان پسری که شرایط ثبت نام در دانشگاه را دارند، کدامند؟

پاسخ: دارندگان کارت پایان خدمت دوره ضرورت

دارندگان کارت معافیت دائم

دارندگان کارت معافیت موقت ( کفالت یا پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند اسیر) در مدت اعتبار آن

دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل بر اساس کارت معافیت تحصیلی معتبر

دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه

دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

دارندگان کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده باشد

دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداشت،‌وزارت آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،‌آموزشگاه فنون هواپیمایی

سوال: شرایط ثبت نام فارغ التحصیلان مقطع کاردانی چگونه است ؟

پاسخ: پذیرفته شدگان دارای گواهی دوره کاردانی که در فرصت 6 ماهه هنوز مهلت اعزام آنان فرا نرسیده    می توانند با ارائه یک نسخه برابر با اصل گواهی اعلام پایان تحصیلات دوره، صادر شده از دانشگاه قبلی به نیروی انتظامی، با رعایت سایر مقررات ثبت نام نمایند.

سوال: سنوات مجاز دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد چند سال است؟

پاسخ: در مقطع کارشناسی پیوسته مدت مجاز معافیت تحصیلی 6 سال می باشد. در مقطع کارشناسی ارشد می توانند تا 3 سال بدون نیاز به اخذ مجوز افزایش سنوات تحصیلی ازکمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ، ادامه تحصیل دهند.

سوال:  شرایط تغییر رشته و انتقال دانشجو به چه صورتی است؟

پاسخ: تغییر رشته تحصیلی یا انتقال دانشجویان از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در صورتی امکان پذیر است که از معافیت صادر شده ی اولیه بیش از 4 نیمسال نگذشته باشد.

بنابر این سنوات مجاز تحصیل( معافیت تحصیلی) این دسته از پذیرفته شدگان که در رشته و مرکز جدید ثبت نام می نمایند از همان معافیت صادره در سال پذیرش اولیه در رشته قبلی مورد محاسبه قرار می گیرد.

 

سوال:  نحوه اطلاع از آراء کمیته انضباطی به چه صورتی است؟

پاسخ: واحد امتحانات مراکز و واحدها پس از پایان امتحانات هر نیمسال مدارک متخلفان امتحانی را ارسال می نماید که این مدارک در کمیته انضباطی بدوی بررسی و نتیجه به مرکز یا واحد مربوطه ارسال می گردد و دانشجو می تواند از طریق واحد آموزشی خود از رای صادره مطلع شود البته مراکز و واحدها موظفند به دانشجوی متخلف رای صادره را ابلاغ نمایند.

 سوال: برای اعتراض به رای کمیته انضباطی چه باید کرد؟

پاسخ: پس از اطلاع از رای صادره بدوی دانشجو حق دارد که به رای مربوطه اعتراض نماید و با مراجعه به مرکز خود فرم مربوطه را دریافت و در صورتیکه مدرکی دال بر صدق گفته های خود دارد را ارائه می نماید که موارد پس از ارسال به کمیته انضباطی استان در جلسه کمیته انضباطی تجدید نظر بررسی و نتیجه به مرکز مربوطه اعلام و از طریق مرکز به دانشجو ابلاغ گردد.


سوال:  آیا در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد داوطلب در انتخاب رشته محدودیت دارد؟

پاسخ: شرکت در دوره های فراگیر برای هر رشته ای که داوطلب علاقه تحصیلی آن را داشته باشدبدون توجه به زمینه تحصیلی قبلی وی امکان پذیر می باشد و برای سنجش میزان توانمندیها و آمادگی تحصیلی داوطلبان به آنان اجازه داده شده است که در رشته مورد علاقه بعنوان دانش پذیر ثبت نام نموده و تعدادی از واحدهای درسی رشته انتخابی خویش را طبق برنامه دانشگاه مطالعه و با کسب آمادگی های لازم در آزمون پایان نیمسال دانش پذیری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور بصورت سراسری برگزار می شود ، شرکت نمایند .

سوال:  ادامه تحصیل در دوره ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور به چه صورتی امکان پذیر است ؟

پاسخ: داوطلب در صورت کسب حد نصابهای لازم در آزمون بر طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور از وضعیت دانش پذیری به وضعیت دانشجویی تبدیل یافته و تحصیل وی در دانشگاه پیام نور به صورت دانشجو در نیمسال دوم دانشگاه در رشته تحصیلی انتخابی میسر خواهد بود .

سوال:  آیا در دانشگاه پیام نور برای هر رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش تعیین شده است ؟

پاسخ: ترتیبی اتخاذ گردیده که در آزمونهای دوره دانش پذیری نوع آزمون بصورت رقابتی نباشد و دانشگاه خود را موظف می داند که برای کلیه دانش پذیرانی که ملاکهای علمی و حد نصاب نمرات تعیین شده در قالب آیین نامه های دوره فراگیر مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری را کسب نمایند ، ظرفیت لازم برای شکوفایی استعدادها و توانمدی تخصصی را از طریق فراهم سازی شرایط ورود به دانشگاه به صورت دانشجو فراهم نماید . ولیکن در رشته های پر متقاضی ظرفیت برای ورود وجود دارد.

سوال:  در دانشگاه پیام نور دانش پذیر و دانشجو به چه شخصی اطلاق می گردد ؟

پاسخ: دانش پذیر : داوطلبی که شرایط ورود به دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور را دارد و در موعد مقرر در دوره های فراگیر ثبت نام کرده است .

دانشجو : فردی که از طریق آزمون سراسری یا دوره های فراگیر پس از موفقیت در آزمون سراسری یا دوره دانش پذیری و احراز شرایط پذیرفته شده است .

سوال:  مدرک تحصیلی مورد پذیرش برای ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد فراگیر چیست ؟

پاسخ: دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در صورتی که از لحاظ مقررات وظیفه عمومی ممنوعیت نداشته باشند می توانند در این دوره ها ثبت نام نمایند .

دارندگان مدرک تحصیلی با میانگین کمتر از 12 نمی توانند در این دوره ها شرکت نمایند .

سوال: داوطلب متقاضی در آزمون فراگیر پیام نور چه اقداماتی را بایستی انجام دهد ؟

پاسخ: داوطلب متقاضی شرکت در آزمون باید اقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد .

ثبت نام در نیمسال دانش پذیری

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در موعد مقرر

- حضور در محل و حوزه ای که برای او تعیین می شود ، شرکت در آزمون و پاسخگویی به سوالات آزمون

سوال:  داوطلب دوره های فراگیر چند رشته و مرکز را می تواند انتخاب نماید ؟

پاسخ: هر داوطلب مجاز به انتخاب 15 رشته محل از مجموع رشته های موجود می باشد . با رعایت اولویت های انتخاب است.

سوال:  آیا برای دانش پذیران از طریق دانشگاه پیام نور کلاس های رفع اشکال برگزار می گردد ؟

پاسخ: دانش پذیران می توانند جهت استفاده از کلاسهای رفع اشکال مراکز/واحدهای منتخب پیام نور پس از ثبت نام در آزمون فراگیر با انجام فعالیت های زیر شرکت نمایند.

مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی پیام نور به آدرس www.pnu.ac.ir در تاریخ اعلام شده در سایت

اعلام آمادگی و پرداخت وجه

پس از این دو مرحله داوطلب به مراکز و واحدهای منتخب برای استفاده از کلاسهای آموزشی معرفی خواهد گردید .

سوال: شرایط تبدیل وضعیت ( قبولی در دوره های فراگیر ) به چه صورتی خواهد بود ؟

پاسخ: داوطلب برای آنکه از دانش پذیر به دانشجو تغییروضعیت دهد ضمن داشتن شرایط عمومی پذیرش باید تمامی شرایط زیر را احراز کند .

دانش پذیر باید در پایان نیمسال دانش پذیری در آزمون تمامی درس های اختصاصی ( 4 تا 6 واحد مشخص شده برای هر رشته ) شرکت کند و حداقل نمره 12 در هر یک از مواد درسی کسب نماید .

حداقل میانگین دانش پذیری 14 از 20 را کسب نماید .

داوطلبینی که بصورت همزمان شرایط بندهای فوق را کسب نمایند قبول شناخته می شوند .

سوال: ضوابط نیمسال دانش پذیری در دوره های فراگیر چیست ؟

پاسخ:  ثبت نام در دوره های فراگیر به منزله پذیرفتن کلیه ضوابط و مقررات تلقی می شود .

کلیه آزمون ها به صورت چند گزینه ای برگزار می شود .

 سؤالات آزمون مطابق با سرفصل درس ها و کتابهای معرفی شده در جدول منابع موجود در دفترچه راهنما طراحی می شود .

برگزاری آزمون و تصحیح پاسخنامه ها با نظارت سازمان سنجش انجام می گردد .

در صورت تصویب مراجع ذیربط در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور ، نیمسال دانش پذیری حداکثر تا دو نیمسال قابل تمدید است .

سوال: ضوابط ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ( پس از قبولی در آزمون نیمسال دانش پذیری ) چیست ؟

پاسخ: دانشجو موظف است تاییدیه تحصیلی خود را درخواست کند تا به مرکز یا واحد دانشگاهی ارسال شود .

دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در مهلت اعلام شده از سوی دانشگاه برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی اقدام کند . اقدام نکردن به موقع در نیمسال تحصیلی به منزله محرومیت از ادامه تحصیل در آن نیمسال تحصیلی خواهد بود ، به علاوه در صورتی که دانشجو در طول همان نیمسال برای تعیین وضعیت تحصیلی خود مراجعه نکند منصرف از تحصیل شناخته خواهد شد .

نمره قبولی در هر درس 12 از 20 است .

در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه بیش از دو نیمسال تحصیلی ترک تحصیل کند از ادامه تحصیل محروم خواهد شد .

دانشجوی مشمول خدمت وظیفه عمومی با رعایت مقررات وظیفه عمومی به شرط آنکه غیبت سنواتی نداشته باشد می تواند از معافیت تحصیلی استفاده نماید .

دانشجو می تواند در صورت تمایل از ادامه تحصیل انصراف دهد.این درخواست باید به صورت کتبی به مرکز مربوطه ارائه شود.

سوال:  آیا دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند؟

پاسخ: بلی، همانند سایر دانشگاه ها می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

سوال:  آیا دانشجویان دکتری پیام نور می‌توانند از وام دانشجویی استفاده نمایند؟

پاسخ: بلی، همانند دانشجویان سایر مقاطع می‌توانند از وام تحصیلی استفاده نمایند.

سوال:  آیا مدرک دکتری دانشگاه پیام نور رسمی است؟

 پاسخ: بلی

سوال:  آیا حضور در کلاس های دکتری پیام نور اجباری است؟

پاسخ: بلی، دوره دکتری به صورت حضوری برگزار می شود.

سوال:  آیا دانشگاه پیام نور شرایط استخدامی بعد از فارغ التحصیلی دارد؟

پاسخ: با نوجه به معتبر بودن مدرک این دانشگاه همه ارگان ها در صورت نیاز، فارغ التحصیلان این دانشگاه را استخدام می‌نمایند.


سوال:  آیا در دانشگاه پیام نور، مقطع تحصیلی دکتری، در تمامی رشته‌ها دایر است؟


پاسخ: در حال حاضر در 23 رشته دایر است که احتمالا تا 30 رشته گرایش افزایش خواهد یافت.


سوال:  آیا برای خانواده ایثارگران، جانبازان و شهدا، سهمیه ای در نظر گرفته شده است؟

پاسخ: بلی

سوال:  آیا برنامه های درسی و سرفصل دروس دکتری، مطابق با سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است؟

پاسخ: بلی

سوال:  داوطلبان ذکوری که شرایط ثبت نام در مقطع دکتری پیام نور را دارند، کدامند؟

پاسخ: دارندگان کارت پایان خدمت دوره ضرورت (زیر پرچم سابق)

دارندگان کارت معافیت دائم

دارندگان کارت معافیت موقت (کفالت پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند اسیر) در مدت اعتبار آن -دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل براساس کارت معافیت تحصیلی معتبر

دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه

دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

دارندگان کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده باشد.

دارندگان کارت محرومیت از انجام خدمت وظیفه عمومی که به استناد قوانین قبلی صادر شده باشد.

دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، آموزشگاه فنون هواپیمایی

 

 

سوال: حد نصاب نمره قبولی برای دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد چند است؟ آیا نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه می گردد؟

پاسخ: نمره 10- در معدل نیمسال و کل محاسبه نمی گردد.

سوال: چگونگی اعتراض نسبت به کلید تستی؟

پاسخ: منوی آموزش _جلسه درس_امتحان و نمره_امتحانات پیام نور_اعلام اشکال کلید تستی سوالهای امتحانی

سوال: دانشجو تحت چه شرایطی می تواند درخواست مهمان دائم بدهد؟

پاسخ: ازدواج بعد از دانشجو شدن_فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجویی_بیماری خاص دانشجو_معلولیت موثر دانشجو در زمان دانشجویی_تغییر محل اشتغال دانشجو یا همسر وی به شهر دیگر

سوال: پذیرش دروس از چه دانشگاههایی قابل بررسی است؟معیار نمره؟

پاسخ: نمرات حداقل 10برای دانشگاههای دولتی ،روزانه،شبانه،نیمه حضوری،مجازی،پیام نور،مراکز تربیت معلم (فقط دروس عمومی قابل پذیرش است)،آموزشکده های فنی  و حرفه ای***نمرات حداقل 12برای دانشگاههای غیر دولتی ، حوزه های علمیه(دروس سطح یک . دو و سه حوزه علمیه قم و مشهد برای کاردانی و کارشناسی قابل تطبیق است)،دانشگاههای آزاد مورد تایید ،موسسات غیر انتفاعی و دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوال: آیا پرداخت شهریه برای دروس معادلسازی ضروری است؟

پاسخ: به ازای معادلسازی هر واحد درسی شهریه متغیر یک واحد درسی خود خوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که در ان تقاضای تطبیق واحد داده است اخذ خواهد شد.

سوال: آیا دانشجویان پذیرفته شده از طریق بدون آزمون می توانند تغییر رشته بدهند؟

پاسخ: این دانشجویان مجاز به تغییر رشته نبوده ،در صورت تقاضای تغییر رشته می توانند از طریق پذیرش مجدد در دانشگاه دررشته مورد نظر تحصیل نمایند.

سوال: معرفی به استاد یعنی چه؟در چه صورتی دانشجو می تواند از این گزینه استفاده کند؟

پاسخ: در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد می تواند ان دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند برای مقطع ارشد تنها یک درس قابل معرفی به استاد است.

سوال: حداکثرو حداقل تعداد واحد مجاز برای انتخاب دانشجو  در مقطع کارشناسی چند واحد است؟

پاسخ: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 12و حداکثر 20واحد درسی انتخاب کند ، در دوره تابستان  8 واحد است.

سوال: آیا دانشجو می تواند درخواست انتقالی بدهد؟

پاسخ: با توجه به صدور مدارک یکسان در دانشگاه پیام نور انتقال دانشجو منتفی است.

سوال: برای جبران کسر معدل در پایان تحصیلات  ، دانشجو چه مراحلی را باید بگذراند ؟

پاسخ: در صورتیکه دانشجو تمام واحدهای مصوب رشته رابگذراند و معدل حداقل 12 را کسب ننماید جهت جبران  کسری معدل میتواند حداکثر 20 واحد از واحدهای گذرانده قبلی با نمره بین 12-10 را تنها در یک نیمسال اخذ نماید ومعدل دروس خودرا به حداکثر برساند .

 

سوال: در صورتیکه دانشجو درسی را به صورت تکرار گذرانده باشد تکلیف چیست ؟

اولین نمره قبولی ملاک هست و بقیه کد 3 دریافت میکند. پاسخ:

 

برای اینکه دانشجو درسی را به صورت تکراری نگذراند چه راهکاری وجود دارد ؟  سوال: 

 

می تواند از بدو قبولی، کاردکس مخصوص رشته را تهیه نماید وبا گذراندن هردرس، نمره ان را در کاردکس ثبت نماید . پاسخ:  

 

 

سوال:  در ترم تابستان چند واحد ارائه می گردد؟

پاسخ: حداکثر 8 واحد

سوال:  در ترم تابستان چه نوع واحدهایی ارائه می گردد؟

پاسخ:  دروسی که دارای واحد عملی نباشند.

سوال:  برای اینکه در طول نیمسال تحصیلی با مشکل عدم رعایت پیش نیاز مواجه نشویم چه کارهایی باید انجام دهیم؟

پاسخ:  باید حتی المقدور طبق لیست ارائه دروس ارسالی از سازمان نسبت به اخذ واحد اقدام نمایید

 

 

 

 

سوال:تعداد ساعات دروس آزمایشگاهی – کارگاهی ،کارآموزی و کارورزی چند ساعت می­باشد؟

پاسخ:درس آزمایشگاه 32ساعت ، کارگاه 48 ساعت و کارآموزی و کارورزی64ساعت

سوال:تعداد واحد مصوب  رشته کارشناسی چه تعداد می­باشد؟

      پاسخ:130تا 140 واحد درس و طبق برنامه دروس مصوب

سوال:حداقل و حداکثر تعداد واحدهای اخذ شده در هر نیمسال چه تعداد می­باشد؟

پاسخ:حداقل 12 و حداکثر 20 واحد و در ترم تابستان 8 واحد و چنانچه معدل ترم قبل دانشجو بالاتر از 17 باشد می­تواند تا 24 واحد اخذ نماید.

سوال:نحوه تغییر گرایش در پیام نور به چه صورت است ؟

پاسخ:تغییر گرایش درپیام نور امکان پذیر نیست.

سوال:دانشجویان فراگیر متقاضی مدرک کاردانی قبل ازانصراف می­بایست دروس دانشپذیری را گذرانده باشند یا خیر ؟

پاسخ:بله می­بایست کلیه دروس دانشپذیری را بگذرانند.

سوال:مدت مجاز مرخصی برای هر زایمان دانشجو چند سال و به چه صورت می­باشد؟

پاسخ:دو نیمسال و بدون احتساب در سنوات تحصیلی و بدون پرداخت شهریه است.

      سوال:میانگین نمره کل جهت دانش آموختگی چند است؟

پاسخ:میانگین کل جهت دانش آموختگی نمره 12 میباشد.

سوال:درخواست تطبیق واحد دانشجو چه زمانی می­باشد؟

پاسخ:حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمرات تاییدشده به آموزش میباشد.

سوال: تعداد مرخصی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چند نیمسال می­باشد؟

پاسخ:حداکثر 3 نیمسال و دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می­کنند یک نیمسال میباشد

سوال:تعداد مرخصی مجاز در دوره کارشناسی چند نیمسال است؟

حداکثر 6 نیمسال تحصیلی و دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده میکنند دو نیمسال تحصیلی میباشد.

سوال:تغییر رشته از طریق بند (ج) امکان پذیر می­باشد؟

پاسخ:خیر ،تنها از طریق شرکت در آزمون مجدد کنکور میتوانند تغییر رشته دهند.

سوال: کلیه دانشجویان بدون آزمون و فراگیر تغییر رشته و تغییر گرایش ندارند، شرایط تغییر رشته ایشان به چه صورت می­باشد؟

پاسخ: از طریق شرکت در آزمون مجدد کنکور  این امر امکان پذیر است.

سوال: پذیرفته شدگان اتباع خارجه با چه معدلی می­توانند ثبت نام نمایند؟

پاسخ:معدل کل دیپلم متوسطه از 14 به بالا

سوال: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو چگونه ثبت می­گردد؟

پاسخ:تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره قطعی درس دانشجو در سیستم جامع آموزشی ثبت شود.

سوال:اگر دانشجو در مقطع کارشناسی واحدهای خود را به حد کاردانی برساند و انصراف دهد می­تواند مدرک کاردانی درخواست نماید؟

پاسخ:در صورت دارا بودن معدل 12 و گذرانیدن حداقل 68 واحد به بالا دریافت مدرک کاردانی بلامانع است.

سوال: معرفی به استاد شامل چه دانشجویی می­گردد؟

پاسخ:چنانچه دانشجو دو درس نظری باقیمانده برای فراغت از تحصیل داشته باشد دو درس باقیمانده را قبل از امتحانات پایان ترم به صورت معرفی به استاد اخذ و بگذراند.

سوال:شرایط انتقال از دانشگاه پیام نور به غیرانتفاعی به چه صورت است؟

پاسخ:گذراندن حداقل یک ترم لازم است.

 

 

 

سوال: چه مقدار وام شهریه به دانشجویان پرداخت می شود ؟

پاسخ:درحال حاضر در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه به دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر 000/500/2 ریال ، کارشناسی ارشد 000/000/10 ریال و مقطع دکتری 000/000/25 ریال وام پرداخت می شود .

سوال: شرایط ضامن جهت وام شهریه چیست؟

پاسخ:ضامن باید کارمند شاغل یا بازنشسته دولت بصورت رسمی یا پیمانی باشد. ( افراد قراردادی ، روزمزد نمی توانند ضامن شوند)

سوال: آیا پرسنل نیروهای مسلح  جهت وام شهریه می توانند ضامن شوند؟

پاسخ:کارکنان نیروهای مسلح ( شاغل یا بازنشسته ) می توانند ضامن شوند . فقط پرسنل بازنشسته باید از کانون بازنشستگان نیروهای مسلح بنام صندوق رفاه دانشجویان گواهی دریافت نمایند .

سوال: مدارک مورد نیاز برای وام  شهریه چیست؟

پاسخ:وام گیرنده : اصل و تصویر شناسنامه ، کارت ملی ، کارت دانشجویی

ضامن : اصل و تصویر شناسنامه ، کارت ملی ، فیش حقوقی ، حکم کارگزینی

ارائه سند تعهد محضری الزامی است

( چنانچه دانشجو در مقظع تحصیلی قبلی تعهد محضری ارائه نموده نیاز به ارائه مجدد نیست . برای کلیه مقاطع تحصیلی ارائه تنها یک بار تعهد محضری کافی است )

سوال: چند نیمسال وام به دانشجویان پرداخت می شود؟

پاسخ:در مقطع کارشناسی حداکثر 8 نیمسال

در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 4 نیمسال

در مقطع دکتری حداکثر 8 نیمسال

 

 

 

سوال: مراحل صدور گواهینامه موقت چگونه است؟

پاسخ: الف. گذراندن کلیه دروس سرفصل رشته توسط دانشجو ( و دفاع از پایان نامه توسط دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد شیوه پژوهشی و گذراندن آزمون جامع و دفاع از رساله توسط دانشجوی دکترا )

ب. مراجعه به کارشناس آموزش مرکز محل تحصیل جهت بررسی امور آموزشی و تکمیل مدارک پرونده دانش آموختگی
ج. انجام تسویه مالی

د. انجام مراحل تسویه اداری و اخذ تاییدهای لازم

ه. تهیه متن گواهینامه موقت توسط کارشناس و اخذ تایید های مربوطه و صدور و تحویل آن

 

سوال: مراحل صدور گواهینامه موقت المثنی چگونه است ؟


پاسخ: مطابق شیوه نامه صدور گواهینامه موقت المثنی به شرح زیر:

الف. تهیه استشهاد محلی مبنی بر اعلام مفقودی مدرک به امضای سه نفر

ب. تایید امضاها توسط یکی از مراجع رسمی ( دفتر ثبت اسناد، کلانتری یا ادارات دولتی )

ج. دادن تعهد نامه به آموزش محل تحصیل

د. ارائه مدارک فوق به آموزش محل تحصیل جهت صدور گواهینامه موقت المثنی

 

سوال: مدارک لازم جهت صدور تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات و مرجع صادر کننده آن به چه صورت است؟

 

پاسخ: الف. مکاتبه رسمی سازمان متقاضی صدور تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات با استان محل تحصیل دانش آموخته

ب. واریز مبلغ هزار و دویست تومان به حساب دانشگاه پیام نور و ارائه آن به استان محل تحصیل

ج. صدور تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات و ارسال آن به صورت محرمانه به سازمانهای متقاضی توسط مرکز استان

 

سوال: مراحل صدور گواهی اشتغال به تحصیل به همراه ریز نمرات و مرجع صادر کننده آن چگونه است؟

 

پاسخ: الف. تقاضای دانشجو مبنی بر نیاز به صدور گواهی اشتغال به تحصیل و ریز نمرات و ارائه آن به مرکز محل تحصیل

ب. ثبت نام و انتخاب واحد یا اخذ مرخصی تحصیلی در نیمسال مورد تقاضا

ج. صدور گواهی اشتغال به تحصیل توسط استان محل تحصیل و اعلام به سازمان مورد نظر دانشجو

 

سوال: مدارک لازم برای تایید مدارک جهت ترجمه و مرجع صادر کننده آن چگونه است ؟

 

پاسخ: الف. در اختیار داشتن گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا دانشنامه و ریز نمرات تایید شده توسط مرکز محل تحصیل.

ب. تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان ( برای دانشجویان استفاده از تسهیلات صندوق رفاه )

ج. ثبت تقاضای تایید مدارک و ریز نمرات در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بارگذاری مدارک در سامانه مذکور

د. بررسی مدارک توسط دانشگاه در سامانه

ه. ارسال مدارک از طریق دفتر پستی معرفی شده به دانشجو از طریق سامانه به وزارت علوم

و. تایید و برگشت مدارک تایید شده از طریق وزارت علوم به دفتر پستی مربوطه و دریافت توسط دانشجو

 

 

سوال: مراحل صدور گواهی اشتغال به تحصیل به همراه ریز نمرات جهت ترجمه و مرجع صادر کننده آن چگونه است؟

 

پاسخ: الف. تقاضای دانشجو مبنی بر نیاز به صدور گواهی اشتغال به تحصیل و ریز نمرات و ارائه آن به مرکز محل تحصیل

ب. ثبت نام و انتخاب واحد یا اخذ مرخصی تحصیلی در نیمسال مورد تقاضا یا ثبت انصراف از تحصیل در سیستم جامع گلستان

ج. تسویه حساب بدهی شهریه های دانشجو

د. تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان ( برای دانشجوی متقاضی گواهی اشتغال به تحصیل به همراه ریز نمرات )

ه. صدور گواهی اشتغال به تحصیل توسط استان توسط مرکز محل تحصیل و ارائه به دانشجو

و. ثبت تقاضای صدور گواهی اشتغال به تحصیل و ریز نمرات و بارگذاری مدارک در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ز. بررسی مدارک توسط دانشگاه در سامانه

ح. ارسال مدارک از طریق دفتر پستی معرفی شده به دانشجو از طریق سامانه به وزارت علوم.

ط. تایید و برگشت مدارک تایید شده از طریق وزارت علوم به دفتر پستی مربوطه و دریافت توسط دانشجو

 

سوال: صدور دانشنامه شامل چه مراحلی است؟

 

پاسخ: پس از صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات و انجام مراحل اداری توسط مرکز و استان محل تحصیل پرونده دانش آموخته پس از مراحل آماده سازی جهت صدور دانشنامه به اداره کل خدمات آموزشی ارسال می گردد.

 

سوال: دانشنامه توسط کدام مرجع و به چه کسانی تحویل داده می شود؟

 

پاسخ: دانشنامه توسط اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه صادر می شود و به مرکز محل تحصیل

دانش آموختگان تحویل داده می شود. دانش آموخته یا وکیل رسمی وی می تواند جهت تحویل گرفتن آن به مرکز محل تحصیل مراجعه نمایند.

 

سوال: صدور دانشنامه المثنی شامل چه مراحلی است؟

 

پاسخ: مطابق شیوه نامه صدور دانشنامه المثنی به شرح زیر:

الف. تهیه استشهاد محلی مبنی بر اعلام مفقودی مدرک به امضای سه نفر

ب. تایید امضاها توسط یکی از مراجع رسمی ( دفتر ثبت اسناد، کلانتری یا ادارات دولتی )

ج. نشر آگهی فقدان دانشنامه به یکی از روزنامه های رسمی در سه مرحله توسط متقاضی

( هر دو ماه یک بار )

د. تسلیم اولین آگهی روزنامه مبنی بر فقدان دانشنامه به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

ه. صدور دانشنامه المثنی توسط اداره کل خدمات آموزشی

و. تهیه آگهی فقدان دانشنامه و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی توسط اداره کل اداره خدمات آموزشی

 

سوال: دروس جبرانی و دروس اضافی در مقطع کارشناسی ارشد چگونه محاسبه می شود؟ و نمره قبولی آنها چه نمره ای می باشد؟

 

پاسخ: گذراندن دروس جبرانی برای رشته های غیرهمنام بر اساس برنامه ارائه دروس و نظر مدیر محترم گروه آموزشی در کلیه مقاطع اجباری است و نمره قبولی آن در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 10 می باشد و در تعداد واحد گذرانده و میانگین کل محاسبه نمی شود.
گذراندن دروس اضافی در مقطع کارشناسی ارشد مطابق برنامه ارائه دروس برای کلیه دانشجویان اجباری است، معیار نمره قبولی آن 12 می باشد و در تعداد واحد گذرانده و میانگین کل محاسبه نمی شود.

 

سوال: معیار نمره قبولی دروس دانشپذیری و میانگین قبولی نیمسال دانشپذیری چیست ؟

 

پاسخ: معیار نمره قبولی دروس دانشپذیری در مقطع کارشناسی 10 و میانگین دانشپذیری لازم 12می باشد.

معیار نمره قبولی دروس دانشپذیری در مقطع کارشناسی ارشد 12 و میانگین دانشپذیری لازم 14 می باشد.

 

سوال: درخصوص امکان معادلسازی درس دانش خانواده و جمعیت که جایگزین درس جمعیت و تنظیم خانواده شده است برای دانشجویان مقطع کارشناسی سایر دانشگاه ها و دانشگاه پیام نور راهنمایی نمایید؟

پاسخ: درس دانش خانوده و جمعیت از نیمسال اول 93-92 جایگزین درس جمعیت و تنظیم خانواده شده است و باتوجه به تغییر محتوا و تعداد واحد معادلسازی آن امکان پذیر نمی باشد .

 

سوال: آیا دانشجویی که 24 واحد باقی مانده دارد، امکان اخذ 3 درس گروه معارف در مقطع کارشناسی برای ایشان وجود دارد؟

پاسخ : دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی که حاکثر 24 واحد درسی دازند و معدل نیمسال قبل آنها 12 یا بالاتر می باشد می توانند دروس باقیمانده را بدون رعایت پیش نیاز و همنیاز اخذ وبگذرانند و اخذ دروس معارفی نیز بلامانع می باشد .

 

 • .براساس تبصره 3 ( ماده 7) آیین نامه جدید درصورتیکه تعداد واحدهای انتخابی دانشجو در مقطع کارشناسی در پایان نیمسال بنا به دلایل موجه وخارج از اراده به کمتر از 12 واحد درسی برسد ،این نیمسال یک ترم به حساب می آید؟

 

پاسخ: این موارد در شورای آموزشی مرکز  بررسی و اقدام میشود.

 

سوال: با عنایت به ابلاغ آیین نامه آموزشی جدید آیا دانشجویان مقطع کارشناسی در ترم اول و آخر می توانند مهمان موقت یا مهمان دائم شوند مقدار مهمان موقت چند نیمسال است؟

  پاسخ: براساس آیین نامه آموزشی مهمان در ترم اول و آخر امکا ن پذیر می باشد و محدودیتی برای تعداد نیمسال های مهمان در مقطع کارشناسی نمیباشد .                             

 

                             

سوال:دانشجویی هم زمان هم ازمون سراسری پذیرفته شده هم بدون ازمون در مقطع کارشناسی،مجاز به ثبت نام در کدام آزمون می باشد؟

 

پاسخ : دانشجو مجاز به ادامه تحصیل دریکی از دوره های مذکور ( آزمون سراسری یا بدون آزمون ) می باشد  و هم زمان نمی تواند درهردو دوره ادامه تحصیل دهد . ولی تحصیل همزمان در دوره سراسری یا بدون آزمون  به همراه پذیرش فراگیر بلامانع است .

 

سوال: آیا لغو عدم مراجعه دانشجو در  بدو ورود هم برعهده مراکز می باشد؟

پاسخ :لغو عدم مراجعه از بدو ورود تا حداکثر 6 نیمسال برعهده مراکز و پس از آن توسط استان قابل بررسی می باشد .

 

سوال: آیا امکان مهمان شدن دانشجویان از سایر دانشگاهها به دانشگاه پیام نور برای یک نیمسال تحصیلی وجود دارد و در صورت امکان آیا بررسی و تأیید مراکز مجری کافی می باشد یا نیاز به مجوز سازمان نیز می باشد؟

پاسخ: با موافقت مبدا و مقصد مهمان به مراکز پیام نور انجام می پذیرد و نیاز به مجوز سازمان مرکزی نمی باشد.

سوال: با توجه به تبصره 3 ماده 13 اخذ درس بصورت تکدرس برای دانشجویان ارشد شیوه آموزش محور امکان پذیر است؟

پاسخ: دانشجویان دوره مجازی درصورتیکه درس به صورت الکترونیکی ارائه نگردد، درصورت فراغت از تحصیل با نظر مرکز و دردانشگاه خود بلامانع است.مرکز خود می توانند تکدرس باقیمانده را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

 

سوال:  ملاک مدرک مشخص کننده نظام وظیفه برای ثبت نام و تشکیل پرونده مشمول دارنده  مقاطع بالاتر چیست ؟

پاسخ: کلیه دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت و یا در سن مشمولیت فارغ التحصیل شده اند در صورتی که طی آن سال به سن 18 سالگی تمام می رسند و تاریخ فراغت از تحصیل آنان بیش از یک سال نگذشته باشد و مدرک تحصیلی خود را به صورت حضوری دریافت کرده باشند ؛ می توانند در دانشگاه ثبت نام نموده و از معافیت تحصیلی بهره مند شوند.

دانش آموختگان مقاطع آموزش عالی که در سقف سنوات مجاز فارغ التحصیل شده و از تاریغ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش در مقطع بالاتر بیش از یک سال سپری نشده و همچنین قبل از ثبت نام در دانشگاه نیز وارد مرحله غیبت نشده باشند ؛ می توانند در دانشگاه ثبت نام نمایند. ملاک مدرک مشخص کننده نظام وظیفه آنان ؛ نامه لغو معافیت تحصیلی در مقطع قبلی به ناجا می باشد.

 

سوال: پذیرفته شده در چه صورتی می تواند از معافیت تحصیلی استفاده نماید و همچنین پذیرفته شدگان فراگیر از چه نیم سالی واجد شرایط دریافت معافیت تحصیلی می شوند ؟

 

پاسخ: پذیرفته شده در صورت عدم ورود به مرحله غیبت در زمان مشمولیت و یا اعزام به موقع خود ( در صورت واجد اعزام بودن قبل از ثبت نام و تشکیل پرونده در دانشگاه ) می تواند از معافیت تحصیلی استفاده نماید.

دانش آموزانی که در سن 17 سالگی( سال تولد 17 ) یا قبل از آن در مقطع دیپلم و پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند برابر ماده 19 قانون پس از رسیدن به سن 18 سالگی  تمام ، 6 ماه مهلت معرفی خواهند داشت و چنانچه در مهلت 6 ماهه معرفی به ناجا ، در دانشگاه پذیرفته شوند شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را خواهند داشت.

دانش آموختگان مقاطع آموزش عالی( کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) که در سقف سنوات مجاز فارغ التحصیل شده و از تاریغ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش در مقطع بالاتر بیش از یک سال سپری نشده باشد.

پذیرفته شده فراگیر در نیم سال دانش پذیری واجد دریافت معافیت تحصیلی نیست. داوطلب در این دوره بایستی نسبت به تعیین تکلیف خود اقدام نماید و پس از تبدیل وضعیت به دانشجویی از معافیت تحصیلی بهره مند شود.

 

سوال: شرایط  تحصیل همزمان 2 رشته دانشجوی مشمول چگونه است؟

پاسخ:با ارائه ی تصویر معافیت تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل از رشته / دانشگاه اولیه ؛ می تواند در رشته دوم در دانشگاه پیام نور تشکیل پرونده و ثبت نام نماید.

یک فرد نمی تواند یک رشته ( همنام) را در دو مرکز آموزشی مختلف ثبت نام و ادامه تحصیل دهد.

در صورت عدم ارائه ی گواهی اشتغال به تحصیل از رشته / دانشگاه اولیه در هر نیم سال ؛ عدم ابقای معافیت تحصیلی در آن دانشگاه تلقی می شود و به دلیل نامشخص بودن وضعیت نظام وظیفه، از ثبت نام در آن نیم سال جلوگیری به عمل می آید.

سوال: دانشجویان مشمولی که نتوانند در مدت مجاز سنوات تحصیلی با استفاده از معافیت تحصیلی واحدهای دوره را به اتمام برسانند ، چگونه می توانند ادامه تحصیل دهند؟

پاسخ:قبل از اتمام سنوات در آخرین نیم سال تحصیلی ؛ درخواست افزایش سنوات تحصیلی به آموزش مرکز ارائه گردد. آموزش مرکز با دریافت کارنامه کلی و وضعیت تحصیلی و ارسال به شورای آموزشی استان تقاضای افزایش سنوات برای مشمول می نماید. شواری آموزشی با توجه به وضعیت تحصیلی متقاضی در صورت امکان فراغت از تحصیل می تواند تا 2 نیم سال با افزایش سنوات تحصیلی مشمول موافقت نماید.

مشمولی که با اتمام سنوات تحصیل مواجه شده و به دلیل عدم اتمام واحدهای دوره به عنوان دانشجوی اخراجی لغو معافیت شده و به ناجا معرفی می شود ، پس از ارائه مدرک مشخص کننده نظام وظیفه جدید( پس از لغو معافیت) می تواند تقاضای بازگشت به تحصیل داده و با مجوز سازمان مرکزی در صورت واجد شرایط بودن به تحصیل خود  ادامه دهد.

 

سوال: آیا امکان ثبت نام و ادامه تحصیل دانشجویان منصرف از تحصیل وجود دارد؟

 

دانشجویان انصرافی سایر دانشگاهها در صورتی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی انصراف داده و همچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد.

 

سوال: تغییر رشته و انتقال دانشجویان مشمول به دانشگاهها ی دیگر چگونه است؟

بدون انصراف از تحصیل در رشته قبلی و بدون شرکت مجدد در آزمون یا پذیرش جدید ( بدون آزمون) باشد.

تغییر رشته و انتقال در همان مقطع باشد. برای مقطع پایین تر در چهارچوب سقف سنوات مجاز تحصیلی بلامانع است.

امکان فراغت از تحصیل در سقف سنوات تحصیلی وجود داشته باشد.

 

سوال: سنوات مجاز تحصیل دانشجوی تبعه غیر ایرانی در مقاطع مختلف چقدر است ؟ حداکثر مدت زمان افزایش سنوات آنان چقدر است؟

 

سنوات تحصیل دانشجوی تبعه غیر ایرانی در مقطع کارشناسی 5 سال و در مقطع کارشناسی ارشد 3 سال است.

مدت افزایش سنوات تحصیل این دسته از دانشجویان در صورت امکان اتمام واحدهای دوره تا 2 نیم سال می باشد.

 

8)- شرط ثبت نام پذیرفته شده تبعه غیر ایرانی که متولد مادر ایرانی است و یا افرادی که در منطقه ممنوعه تردد و اسکان در شرف اخذ شناسنامه ایرانی به تبعیت از مادر هستند ؛ چیست؟

 

  پس از تشکیل پرونده با کارت هویت اتباع و تکمیل فرم های مربوطه به امور اتباع استانداری هر استان مراجعه و با ارائه اسناد مورد نیاز تقاضای صدور شناسنامه ایرانی برای اخذ تابعیت جمهوری اسلامی ایرانی داده و پس از تایید اداره کل امور اتباع استان مبنی بر طی مراحل صدور شناسنامه ایرانی به نامبرده ، با مجوز آن اداره کل  نسبت به ثبت نام قطعی خود اقدام نماید.

 

سوال: آیا دانشگاه پیام نور تعهد خوابگاه دارد؟

پاسخ: درحال حاضر دانشگاه پیام نور فاقد هرگونه خوابگاه دانشجویی می باشد.و تعهدی ندارد.

سوال: شرایط اخذ وام دانشجویی در دانشگاه به چه صورت می باشد؟

 

 

پاسخ: در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان در مقطع کارشناسی حداکثر 8 نیمسال و در هر نیمسال تا سقف مبلغ 000/500/2 ریال ، مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 4 نیمسال و در هر نیمسال تا سقف مبلغ 000/000/10 ریال و دانشجویان مقطع دکتری حداکثر 8 نیمسال و در هر نیمسال تا سقف مبلغ 000/000/25 ریال از وام شهریه بهره مند می شوند .

 

 

 

 سوال: آیا تحصیل در دانشگاه پیام نور همزمان با خدمت نظام وظیفه عمومی امکان پذیر است؟

پاسخ: تحصیل همزمان با خدمت وظیفه عمومی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا ممنوع است.

 

سوال: معرفی به استاد (تکدرس) در دانشگاه پیام نور به چه صورت انجام می شود؟

 

 

پاسخ: درصورتی که دانشجو برای تکمیل سرفصل رشته خود صرفا دو درس نظری باقی مانده داشته باشد، می توان آن دروس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.

 

 

سوال: چنانچه به دلایلی یک دانشجو چند ترم موفق به حضور در دانشگاه نشودآیا امکان بازگشت به تحصیل وجود دارد؟

پاسخ:بازگشت به تحصیل دانشجو پس از وقفه تحصیلی امکان پذیر است، در مورد مشمولین خدمت وظیفه به عهده سازمان مرکزی و برای دانشجویان غیر مشمول از اختیارات شورای آموزشی استانها می باشد.

 

 

 

سوال: چرا در منبع درسی رشته مدیریت رسانه در مقطع کارشناسی ارشد درس روش تحقیق وارزشیابی فعلی انتخاب شده است؟

پاسخ: متون انتخاب شده براساس سر فصل درس مذکور است و با توجه به انطباق سر فصل این درس با درس مرتبط در رشته جامعه شناسی (روش تحقیق کمی) این دو درس به صورت همزمان و با آزمون مشترک برگزار می گردد. کتاب های معرفی شده حدود 5 سال است که به عنوان منبع درسی درس روشهای تحقیق کمی در رشته های جامعه شناسی مقطع کارشناسی ارشد، تدریس و مورد استفاده است. این کتابها از ناشران معتبر همچون سمت می باشند و در بازار نیز موجود هستند.قابل ذکراست در شرح پیوست این کتابها ،فقط بخشی از فصول به عنوان منبع آزمون مشخص شده است.متن این کتابها به گونه ای است که با توضیحات تفضیلی و به منظور آشنایی بیشتر به ارایه مثالهای متعدد پرداخته، لذا حجم صفحات به دلیل ارایه مثالها ،تمرین های مختلف،توضیحات تکمیلی و راهنماهای ارائه شده می باشد.از جمله یکی ازاین کتابها اختصاصا راهنمای تدوین و طرح تحقیق می باشد. در ضمن با توجه به اینکه دانشجویان مقطع ارشد مدیریت رسانه اغلب از رشته های غیر مرتبط در این رشته پذیرفته می شوند و به لحاظ آنکه دانشجویان،هیچ واحد دیگری در حوزه روش تحقیق نمی گذرانند لذا مطالعه منابع مذکور کمک شایان توجهی به دانشجویان گرامی در انجام واحد پایان نامه و اجرای طرحهای پژوهشی می نماید و در ارتقای کیفی آموزش و پژوهش دانشجویان موثر خواهد بود.

 

سوال : نحوه اعمال تخبف شهریه برای دانشجویان بندک(فرزندان شهید و ایثارگران،کمیته امداد و بهزیستی) به چه صورت می باشد؟

 

    پاسخ : براساس بند "ک"ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه آن دانشجویان شاهد و ایثارگر (جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان ) از پرداخت شهریه معاف بوده و نحوه اعمال آن با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه صورت می گیرد.

 


سوال : چگونه به لیست منابع دروس دسترسی پیدا کنیم؟

 

پاسخ : برای یافتن فهرست منابع دروس راه‌های زیر وجود دارد:

ورود به سایت اصلی دانشگاه پیام نور به نشانی :  http://pnu.ac.ir/Portal/Home/

 1. توقف در قسمت دانشجو (چهارمین کادر مشخص شده با رنگ آبی در سمت راست صفحه)
 2. انتخاب بخش برنامه ریزی آموزشی در زیر مجموعه قسمت دانشجو و باز شدن کادر جدید به نشانی : http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1963356d-1c30-456a-943e-523a8f707328
 3. انتخاب قسمت : لیست ارائه دروس، وضعیت منابع، و جدول تطبیق دوره کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی 93-92 (تاریخ : 26/5/92)  در سمت چپ صفحه و زیر مجموعه اخبار(لینک دانشجو) و باز شدن صفحه جدید به نشانی:
 4. http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=1963356d-1c30-456a-943e-523a8f707328&WebPartID=0bffe56a-1d0b-4114-8680-6b550b448e8f&ID=1e061501-cbe9-4583-9890-3fce71c12ce5
 5. در قسمت کلیک کنید روی لیست ارایه دروس و وضعیت منابع با توجه به مقطع تحصیلی کلیک می کنید. و وارد صفحه جدیدی به نشانی زیر خواهید شد:
 6. http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=269f9147-42df-438f-8dba-75cdf4c68f82
 7. رشته خود را در بخش مربوطه پیدا کنید و روی بخش مربوطه کلیک کنید. برای نمونه رشته مدیریت ورزشی در زیر مجموعه بخش علوم تربیتی و روان شناسی است، لذا روی این بخش کلیک می کنید و وارد صفحه ای به نشانی زیر می شوید:
 8. http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a995f257-38d2-49c8-8a08-ec98eda028e4
 9. در صفحه جدید رشته مد نظر شما با برنامه ارایه دروس و وضعیت منابع درسی مشخص شده است. روی هرکدام جداگانه کلیک کرده و فایل های مربوطه را ذخیره کنید.

 

                                                    

  سوال: برنامه کلاس‌ها را از کجا بیابیم؟


پاسخ : برنامه کلاس ها معمولا روی سایت دانشگاه استانی یا مرکز منعکس می شود. برای نمونه استان البرز و مرکز کرج برنامه های کلاس ها را روی سایت خود منعکس می کند. مراجعه به سایت دانشگاه کرج به آدرس karaj.alborz.ac.ir و انتخاب بخش برنامه‌ریزی آموزشی


 

    سوال : نمرات در دانشگاه پیام نور چگونه محاسبه می‌شوند؟


پاسخ : در نظام ارزشیابی دانشگاه پیام نور 14 نمره شامل آزمون سراسری چهار گزینه‌ای و 6 نمره در قالب نمره کلاسی تعریف شده است که از سوی اساتید و بر اساس فعالیت کلاسی و آزمون میان ترم به دانشجویان داده می‌شود. نمره امتحان پایان ترم تغییر نمی‌کند ولی 6 نمره کلاسی به دو صورت به دانشجویان تعلق می‌گیرد. معمولا اساتید بابت حضور در کلاس و انجام تکالیف کلاسی تا 6 نمره را به دانشجو اختصاص می دهند. در صورتی که تمایل داشته باشد خودخوان باشید و خودتان بخوانید و چنانچه غایب باشید، نمره برگه شما در ده هفت دهم (7/10) ضرب می‌شود. یعنی سیستم نمره 14 شمارا به 20 تبدیل می کند.سوال : آیا حضور در کلاس الزامی است؟


پاسخ : سیستم دانشگاه پیام نور بر پایه آموزش غیر حضوری تعریف شده است. بنابراین هیچ الزامی برای شرکت در کلاس‌ها وجود ندارد. نمرات دانشجویانی که در کلاس‌ها حاضر نمی‌شوند، در ده هفتم (7/10) ضرب می‌شود. یعنی دانشجو بر اساس نمره‌ای که از آزمون پایانی می‌گیرد از 6 نمره کلاسی سهم خواهد داشت. به عنوان مثال اگر از برگه امتحانی از 14 نمره 7 بگیرید، نمره پایان ترم شما پس از محاسبه نهایی 10 خواهد بود.سوال : دروس خود‌خوان شامل چه درس‌هایی هستند؟


پاسخ : دروس خودخوان همان‌طور که از عنوانش پیداست، باید توسط خود دانشجویان خوانده شوند. با این تفاوت که برای این دروس 6 نمره کلاسی تعریف نشده؛ چرا که هیچ کلاسی برای این دروس در نظر گرفته نشده است. بنابراین نمره این درس مانند دروسی محاسبه می‌شوند که دانشجو در کلاس‌های درس حضور پیدا نمی‌کنند و نمره نهایی پس از ضرب در واحد ده هفتم (7/10) محاسبه می‌شود.


سوال :دانشجو در صورت غیبت در امتحان چه نمره‌ای می‌گیرد؟

 

اگر دانشجویان گرامی قصد ندارند در آزمون پایانی یک درس شرکت کنند، می‌توانند در فاصله دو هفته تا امتحان از حذف اضطراری استفاده کنند. در صورتی که این فرصت را از دست دادند و امکان شرکت در امتحان را نداشتند، گرچه در امتحان غایب هستند اما نمره صفر برایشان لحاظ نمی‌شود و در واقع امتیاز منفی در معدل دانشجویی به حساب نمی‌آید.


 


سوال : طراح پرسش های امتحانی چه کسانی هستند؟


پاسخ :آزمون‌های پیام نور به صورت سراسری در کل کشور برگزار و از طریق بانک سوالات مربوط به دانشگاه که پیشتر از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه تهیه شده‌اند، انتخاب می‌شوند. نظام دانشگاه پیام نور به هیچ وجه استاد محور نیست؛ به طوری که حتی اساتید از چگونگی انتخاب سوالات امتحانی اطلاعی ندارند.سوال : نحوه نمره‌دهی دروس عملی به چه صورت است؟


پاسخ : دروس عملی شامل یک واحد نظری و یک واحد عملی هستند که هر کدام 10 نمره از نمره پایانی را شامل می‌شوند به این ترتیب که 10 نمره نظری به صورت کتبی و 10 نمره عملی با حضور در کلاس و توسط استاد مربوطه به دانشجو داده می‌شود. چنانچه دانشجویان مشکل پزشکی برای حضور در کلاس‌های عملی تربیت بدنی دارند، باید از پزشک گواهی بگیرند، استاد مربوطه را در جریان این مساله قرار و گواهی به کارشناس رشته خودشان ارائه دهند.سوال : چه کسانی باید دروس جبرانی را بگذرانند؟


پاسخ : دانشجویان که رشته تحصیلی‌شان در مقطع کارشناسی ارشد با دوره کارشناسی متفاوت است باید بنا به مصوبه اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 12 واحد علاوه بر واحدهای مجاز بگذرانند. حائز اهمیت اینکه دانشجویان باید این واحدها را با گروه کارشناسی بگذرانند؛ چرا که این دروس در برنامه درسی مقطع ارشد ارائه نمی‌شود.

 

سوال : آیا در ترم تابستان واحدهای عملی ارائه می‌شوند؟


پاسخ : خیر. دروس عملی در ترم تابستان ارائه نمی‌شود؛ چرا که امتحانات ترم تابستان به صورت خودخوان ارائه می شود، بنابراین کلاس برای آنها تشکیل نمی‌شود. بر این اساس، این دروس در ترم تابستان ارائه نمی‌شوند.


سوال : کدام دروس جبرانی را در ترم تابستان بگذرانید؟


پاسخ : از آنجایی که دروس عملی در ترم تابستان ارائه نمی‌شوند، می‌توانید دروس نظری را با گروه کارشناسی در این ترم بگذرانید. واحدهای نظری دروس جبرانی در تابستان ارائه می‌شوند.سوال : چه واحدهایی را انتخاب کنیم یا چطور به چارت پیشنهادی دانشگاه برای انتخاب واحد دسترسی یابیم؟


 پاسخ: ورود به سایت اصلی دانشگاه پیام نور به نشانی :

 http://pnu.ac.ir/Portal/Home/

 1. توقف در قسمت دانشجو (چهارمین کادر مشخص شده با رنگ آبی در سمت راست صفحه)
 2. انتخاب بخش برنامه ریزی آموزشی در زیر مجموعه قسمت دانشجو و باز شدن کادر جدید به نشانی : http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1963356d-1c30-456a-943e-523a8f707328
 3. انتخاب قسمت : لیست ارائه دروس، وضعیت منابع، و جدول تطبیق دوره کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی 93-92 (تاریخ : 26/5/92)  در سمت چپ صفحه و زیر مجموعه اخبار(لینک دانشجو) و باز شدن صفحه جدید به نشانی:
 4. http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=1963356d-1c30-456a-943e-523a8f707328&WebPartID=0bffe56a-1d0b-4114-8680-6b550b448e8f&ID=1e061501-cbe9-4583-9890-3fce71c12ce5
 5. در قسمت کلیک کنید روی لیست ارایه دروس و وضعیت منابع با توجه به مقطع تحصیلی کلیک می کنید. و وارد صفحه جدیدی به نشانی زیر خواهید شد:
 6.  http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=269f9147-42df-438f-8dba-75cdf4c68f82
 7. رشته خود را در بخش مربوطه پیدا کنید و روی بخش مربوطه کلیک کنید. برای نمونه رشته مدیریت ورزشی در زیر مجموعه بخش علوم تربیتی و روان شناسی است، لذا روی این بخش کلیک می کنید و وارد صفحه ای به نشانی زیر می شوید:
 8. http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a995f257-38d2-49c8-8a08-ec98eda028e4

در صفحه جدید رشته مد نظر شما با برنامه ارایه دروس مشخص شده است. با کلیک روی این گزینه وضعیت ارایه درس ها در هر ترم مشخص شده است. برای انتخاب واحد یکی از بهترین شیوه این است که طبق چارت دانشگاه اقدام کنید؛ چرا که در این چارت دروس دسته‌بندی شوند تا دانشجویان انرژی یکسانی را در ترم‌های مختلف صرف کنند. همچنن باید به پیشنیاز و همنیازها هم توجه کافی داشته باشید.سوال : آیا می‌توان بر چارت‌های پیشنهادی پیشی گرفت؟


  پاسخ: بله. دانشجویان می‌توانند بنا به دلخواه انتخاب واحد کنند. چارت پیشنهادی می‌تواند به دوستان کمک کند تا انتخاب واحد بهتر و منطقی‌تری داشته باشند؛ چرا که در این چارت پیش‌نیاز و هم نیاز‌ها لحاظ شدند و چنانچه یک درس پیش‌نیاز داشته باشد، متوجه می‌شوید و اشتباه انتخاب واحد نمی‌کنید.  سوال : چه کنیم که کلاس‌های درسی یا امتحانات تداخل ساعتی نداشته باشند؟


پاسخ: در زمان انتخاب واحد اگر موس را روی نام دروس نگه دارید، زمان برگزاری امتحان مربوطه را به شما نشان می‌دهد. با یادداشت کردن زمان امتحانات دروس مورد نظرتان می‌توانید واحدهایی را انتخاب کنید که فرصت بیشتری برای مرور دروس امتحانی داشته باشید. همچنین با بررسی زمان‌بندی کلاس‌ها به شیوه‌ای که قبلا ذکر شد، شما این امکان را دارید که به گونه‌ای انتخاب واحد کنید که کلاس‌هایتان تداخل نداشته باشید. سوال : آیا دانشجویان فراگیر باید بابت ترم اول شهریه بپردازند؟

 

پاسخ : دانشجویانی که از راه آزمون فراگیر مجوز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را به دست می‌آورند، باید شهریه ثابت ترمی را که در قالب آزمون سراسری پشت سر گذاشتند، بپردازند.

 

 سوال: منظور از آزمون جامع برون مرزی دانشگاه پیام نور چیست؟

 

پاسخ:آزمون جامع برون مرزی مخصوص دانشجویان پیام نور است که در 70 شعبه برون مرزی دانشگاه پیام نور در حال تحصیلند و باید پس از اتمام درس خود با گذراندن این آزمون موفق به اخذ مدرک شوند.

 

  سوال: آزمون جامع برون مرزی دانشگاه پیام نور چگونه برگزار می شود؟

 

پاسخ: این آزمون شبیه کنکور است و 4 ساعت به طول می انجامد. زمان برگزاری آزمون جامع برون مرزی معمولا در ماههای اردیبهشت و آذر می باشد.

 

    سوال: نحوه اعمال تخبف شهریه برای دانشجویان بندک(فرزندان شهید و ایثارگران،کمیته امداد و بهزیستی) به چه صورت می باشد؟

 

    پاسخ : براساس بند "ک"ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه آن دانشجویان شاهد و ایثارگر (جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان ) از پرداخت شهریه معاف بوده و نحوه اعمال آن با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت اداری ، مالی و عمرانی دانشگاه صورت می گیرد.