کتاب‌های درسی روان شناسی بالینی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش باز در کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. این به آن معنا بوده که می توان گفت محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در ترم های تحصیلی مختلف دانشگاه پیام نور، دانشجویان خود می توانند با مطالعه صرف همان کتاب معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای هر واحد دانشگاهی مستقر در سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند. لذا کتاب محور بودن دروس و مشخص بودن آن‌ منابع، اهمیت مطالعه هر کتاب برای آزمون را دوچندان کرده است.


منابع آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور رشته روان شناسی بالینی (ترم اول کارشناسی ارشد)

 

  

  نام درس: نظریه های روان درمانی (2 واحد) 

   عنوان کتاب: نظریه های روان درمانی و مشاوره

   مولف: کارول شاو آستاد / مهرداد فیروزبخت

   انتشارات:‌ ویرایش

  

 


  

  نام درس: روانشناسی رشد پیشرفته (2 واحد)

   عنوان کتاب: روانشناسی رشد (نظری هها.پژوهش ها و آزمون ها)

   مولف: مهناز علی اکبری دهکردی

   انتشارات:‌ دانشگاه پیام نور

 

 


  

  نام درس: نظریه‌های شخصیت (2 واحد)

   عنوان کتاب: نظریه های شخصیت (تجدید نظر شده) ویراست دهم

   مولف: دوان پی، شولتز، سیدنی الن شولتز/ یحیی سید محمدی

   انتشارات:‌ ویرایش

 

 


  

  نام درس: روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی (2 واحد)

   عنوان کتاب اول: مبانی نوروسایکولوژی انسان(جلد اول) - برایان کولب، ایان کیو ویشاو/ احمدعلی پور، مژگان آگاه - انتشارات ارجمند
   عنوان کتاب دوم: روانشناسی سلامت (ویراست پنجم)(جلد اول) - جین اگدن/ مترجم محسن کچویی - انتشارات ارجمند

 

 

 


برای هر نوبت از دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، دفترچه ای از سوی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور (مستقل از دفترچه راهنمای کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد) ارائه می گردد که برای هر رشته نام درس و کتاب های امتحانی آن با ذکر جزئیات کامل تعیین شده است. درس های تعیین شده دروس ترم اول دانش پذیری بوده و شامل واحدهای درسی آن رشته می باشد.