منوی سایت

اطلاع‌رسانی کلاس‌های مجموعه رشته‌های روان‌شناسی و مدیریت آموزشی

 

روان‌شناسی عمومی گروه A:

کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته روان‌شناسی عمومی گروه A از روز پنجشنبه مورخ 19 مهر آغاز می‌گردد.

اطلاعیه 23 مهرماه 97:  تذکر. درس نظریه‌های شخصیت از دروس ترم اول دانش‌پذیری دانشگاه پیام‌نور حذف گردید و برنامه کلاسی آن بصورت جداول زیر تغییر کرد.

 


روان‌شناسی عمومی گروه B:

کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته روان‌شناسی عمومی گروه B از روز جمعه مورخ 20 مهر آغاز می‌گردد.

تذکر: کلاس‌های روز پنجشنبه‌ 19 مهر دانش‌پذیران روان‌شناسی گروه B تشکیل نمی‌گردد و فقط درس زبان تخصصی با استاد خانم شاه‌حسینی مورخ 20 مهر ساعت 11:30 الی 13:00 برگزار می‌گردد.

اطلاعیه 23 مهرماه 97:  تذکر. درس نظریه‌های شخصیت از دروس ترم اول دانش‌پذیری دانشگاه پیام‌نور حذف گردید و برنامه کلاسی آن بصورت جداول زیر تغییر کرد.

 


روان‌شناسی عمومی گروه C:

کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته روان‌شناسی عمومی گروه C از روز سه شنبه مورخ 24 مهر ساعت 15:00 الی 20:00 و روز چهارشنبه مورخ 25 مهر ساعت 14:30 الی 18:00 آغاز می‌گردد.

اطلاعیه 23 مهرماه 97:  تذکر. درس نظریه‌های شخصیت از دروس ترم اول دانش‌پذیری دانشگاه پیام‌نور حذف گردید و برنامه کلاسی آن بصورت جداول زیر تغییر کرد.

 


روان‌شناسی عمومی گروه D:

کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته روان‌شناسی عمومی گروه D از روز پنجشنبه مورخ 19 مهر آغاز می‌شود.

تذکر: کلاس‌ درس روانشناسی رشد پیشرفته روز جمعه 20 مهر در ساعت 11:30 الی 13:00 این هفته تشکیل نمی گردد و روز جمعه فقط زبان تخصصی برگزار می‌شود.

اطلاعیه 23 مهرماه 97:  تذکر. درس نظریه‌های شخصیت از دروس ترم اول دانش‌پذیری دانشگاه پیام‌نور حذف گردید و برنامه کلاسی آن بصورت جداول زیر تغییر کرد.

 

 


کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته روان‌شناسی بالینی از روز جمعه مورخ 20 مهر آغاز می‌گردد.

تذکر: کلاس‌ روز پنجشنبه مورخ 19 مهر این هفته برگزار نمی‌شود.

اطلاعیه 23 مهرماه 97:  تذکر. درس نظریه‌های روان‌درمانی از دروس ترم اول دانش‌پذیری دانشگاه پیام‌نور حذف گردید و برنامه کلاسی آن بصورت جداول زیر تغییر کرد.

 

 


کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته مدیریت آموزشی از روز جمعه مورخ 20 مهر آغاز می‌گردد.

تذکر: کلاس‌ روز پنجشنبه مورخ 19 مهر این هفته برگزار نمی‌شود.

 


 

برنامه کلاسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

به استحضار دانش‌پذیران نیم‌سال اول کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور می‌رساند برنامه کلاسی رشته‌های تحصیلی سال تحصیلی 98-1397 به شرح زیر بوده و کلیه اطلاع‌رسانی‌ها اعم از تشکیل کلاس و برنامه کلاس‌های جبرانی احتمالی در طول ترم در این صفحه به دانش‌پذیران محترم اعلام خواهد شد.

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی روان‌شناسی عمومی - گروه A

نام درسواحدنام استادروزساعت
روانشناسی عمومی پیشرفته3آقای خزاییپنج‌شنبه15:00 الی 16:30
روانشناسی رشد پیشرفته2آقای خزاییپنج‌شنبه16:45 الی 18:15
متون تخصصی2آقای عادلجمعه9:45 الی 11:15

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی روان‌شناسی عمومی - گروه B

نام درسواحدنام استادروزساعت
روانشناسی عمومی پیشرفته3آقای خزاییپنج‌شنبه13:00 الی 14:30
روانشناسی رشد پیشرفته2آقای خزاییپنج‌شنبه14:45 الی 16:15
متون تخصصی2خانم شاه‌حسینیجمعه11:30 الی 13:00

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی روان‌شناسی عمومی - گروه C

نام درسواحدنام استادروزساعت
روانشناسی عمومی پیشرفته3آقای قاسم‌زادهسه‌شنبه15:00 الی 16:30
روانشناسی رشد پیشرفته2آقای قاسم‌زادهسه‌شنبه16:45 الی 18:15
متون تخصصی2خانم شاه‌حسینیچهارشنبه16:45 الی 18:15

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی روان‌شناسی عمومی - گروه D

نام درسواحدنام استادروزساعت
روانشناسی عمومی پیشرفته3آقای جهانیانپنجشنبه17:00 الی 18:30
روانشناسی رشد پیشرفته2آقای جهانیانپنجشنبه18:30 الی 20:00
متون تخصصی2خانم شاه‌حسینیجمعه13:15 الی 14:45

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی روان‌شناسی بالینی

نام درسواحدنام استادروزساعت
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی2آقای جهانیانپنجشنبه15:30 الی 17:00
نظریه‌های روان درمانی2آقای محمدیجمعه13:15 الی 14:45
نظریه‌های شخصیت2آقای محمدیجمعه15:00 الی 16:30

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی مدیریت آموزشی

نام درسواحدنام استادروزساعت
نظارت و راهنمایی آموزشی3آقای عبدالملکیپنج‌شنبه16:30 الی 18:00
اصول برنامه‌ریزی آموزشی2آقای عبدالملکیپنج‌شنبه18:15 الی 19:45
اصول مدیریت اسلامی2آقای امین‌پورجمعه11:30 الی 13:00
مکاتب فلسفی و آرای تربیتی2آقای مظفریجمعه13:15 الی 14:45