منوی سایت

اطلاع‌رسانی کلاس‌های مجموعه رشته‌های مدیریت و حسابداری

 

مدیریت کسب و کار گروه A:

کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته مدیریت کسب و کار گروه A روز پنجشنبه مورخ 19 مهر آغاز می‌گردد.


مدیریت کسب و کار گروه B:

کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته مدیریت کسب و کار گروه B روز پنجشنبه مورخ 19 مهر آغاز می‌گردد.

 


کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته مدیریت بازرگانی از روز پنجشنبه مورخ 19مهر آغاز می‌گردد.

 

 


مدیریت دولتی گروه A:

کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته مدیریت دولتی گروه A روز پنجشنبه مورخ 19 مهر آغاز می‌گردد.


مدیریت دولتی گروه B:

کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته مدیریت دولتی گروه B روز پنجشنبه مورخ 19 مهر آغاز می‌گردد.

 

 

کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته حسابداری از روز پنجشنبه مورخ 19مهر آغاز می‌گردد.

 


 

برنامه کلاسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

به استحضار دانش‌پذیران نیم‌سال اول کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور می‌رساند برنامه کلاسی رشته‌های تحصیلی سال تحصیلی 98-1397 به شرح زیر بوده و کلیه اطلاع‌رسانی‌ها اعم از تشکیل کلاس و برنامه کلاس‌های جبرانی احتمالی در طول ترم در این صفحه به دانش‌پذیران محترم اعلام خواهد شد.


برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی مدیریت کسب و کار - گروه A

نام درسواحدنام استادروزساعت
مدیریت استراتژیک3آقای صفرقلیپنج‌شنبه16:30 الی 18:00
نظریه‌های سازمان و مدیریت3آقای صفرقلیپنج‌شنبه18:15 الی 19:45
زبان تخصصی3آقای امین‌پورجمعه11:30 الی 13:00

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی مدیریت کسب و کار - گروه B

نام درسواحدنام استادروزساعت
زبان تخصصی3آقای امین‌پورپنج‌شنبه13:00 الی 14:30
نظریه‌های سازمان و مدیریت3آقای صفرقلیپنج‌شنبه14:45 الی 16:15
مدیریت استراتژیک3آقای سمائی‌زادهجمعه11:30 الی 13:00

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی

نام درسواحدنام استادروزساعت
نظریه‌های سازمان و مدیریت2آقای صفرقلیپنج‌شنبه13:00 الی 14:30
زبان تخصصی2آقای امین‌پورپنج‌شنبه14:45 الی 16:15
مدیریت منابع انسانی2آقای سمائی‌زادهجمعه8:00 الی 9:30
مدیریت استراتژیک پیشرفته2آقای سمائی‌زادهجمعه9:45 الی 11:15

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی مدیریت دولتی - گروه A

نام درسواحدنام استادروزساعت
مدیریت رفتار سازمانی2آقای کرمیپنج‌شنبه13:00 الی 14:30
مدیریت منابع انسانی2آقای کرمیپنج‌شنبه14:45 الی 16:30
اداره امور عمومی در اسلام2آقای امین‌پورجمعه8:00 الی 9:30
حقوق اساسی2آقای اسماعیلیجمعه9:45 الی 11:15

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی مدیریت دولتی - گروه B

نام درسواحدنام استادروزساعت
مدیریت رفتار سازمانی2آقای کرمیپنج‌شنبه16:30 الی 18:00
مدیریت منابع انسانی2آقای کرمیپنج‌شنبه18:15 الی 19:45
حقوق اساسی2آقای اسماعیلیجمعه8:00 الی 9:30
اداره امور عمومی در اسلام2آقای امین‌پورجمعه9:45 الی 11:15

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی حسابداری

نام درسواحدنام استادروزساعت
حسابداری مدیریت3آقای جابریپنج‌شنبه16:30 الی 18:00
حسابداری بخش عمومی3آقای جابریپنج‌شنبه18:15 الی 19:45
حسابرسی پیشرفته3آقای جابریجمعه9:45 الی 11:15