اطلاع‌رسانی کلاس‌های مجموعه رشته‌های حقوق

کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته حقوق خصوصی گروه A و گروه B از روز پنجشنبه مورخ 19 مهر آغاز می‌گردد.

کلاس درس حقوق مدنی 1 هر دو گروه A و B این هفته تشکیل نمی‌گردد.

 


کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی از روز پنجشنبه مورخ 19 مهر آغاز می‌گردد.

 


کلاس‌های ترم اول دانش‌پذیری رشته حقوق بین الملل از روز جمعه مورخ 20 مهر آغاز می‌گردد.

 


 

برنامه کلاسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

به استحضار دانش‌پذیران نیم‌سال اول کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور می‌رساند برنامه کلاسی رشته‌های تحصیلی سال تحصیلی 98-1397 به شرح زیر بوده و کلیه اطلاع‌رسانی‌ها اعم از تشکیل کلاس و برنامه کلاس‌های جبرانی احتمالی در طول ترم در این صفحه به دانش‌پذیران محترم اعلام خواهد شد.

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی حقوق خصوصی - گروه A

نام درسواحدنام استادروزساعت
متون حقوقی به زبان خارجه2آقای رنگرزپنجشنبه16:30 الی 18:00
حقوق تجارت2آقای شکوریجمعه8:00 الی 9:30
آئین دادرسی مدنی2آقای شکوریجمعه9:45 الی 11:15
حقوق مدنی 12آقای خاکبازجمعه11:30 الی 13:00

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی حقوق خصوصی - گروه B

نام درسواحدنام استادروزساعت
متون حقوقی به زبان خارجه2آقای رنگرزپنجشنبه18:30 الی 20:00
حقوق مدنی2آقای خاکبازجمعه9:45 الی 11:15
آئین دادرسی مدنی2آقای شکوریجمعه11:30 الی 13:00
حقوق تجارت2آقای شکوریجمعه13:15 الی 14:45

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی حقوق جزا و جرم‌شناسی

نام درسواحدنام استادروزساعت
جرم‌شناسی2آقای رنگرزپنجشنبه13:00 الی 14:30
متون حقوقی به زبان خارجه2آقای رنگرزپنجشنبه14:45 الی 16:15
حقوق جزای عمومی2آقای پرنورجمعه8:00 الی 9:30
آئین دادرسی کیفری2آقای پرنورجمعه9:45 الی 11:15

برنامه کلاسی نیمسال اول (دانش‌پذیری) کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور مهرماه 1397

رشته تحصیلی حقوق بین‌الملل

نام درسواحدنام استادروزساعت
حقوق جزای بین‌الملل2خانم علیزادهجمعه11:30 الی 13:00
سازمان‌های بین المللی2خانم علیزادهجمعه13:00 الی 14:30
نظام بین‌المللی حقوق بشر2خانم علیزادهجمعه14:30 الی 16:00
حقوق بین الملل اسلامی2خانم علیزادهجمعه16:00 الی 17:30