بی شک تا به حال افراد بسیاری را دیده اید که مدت ها است به دنبال شغل مناسب بوده اما هنوز موفق به پیدا کردن آن نشده اند . استخدام شدن در این وضعیت اقتصادی جامعه فرایند پیچیده ای بوده که تمامی افراد کم و بیش با آن سر و کار دارند .

استخدام شدن در نتیجه پذیرفته شدن فرد از طریق کارفرما و کارشناسان نیروی انسانی بوده به همین دلیل خیلی باید مراقب باشید تا از میان صد ها انسان انتخاب شوید . از جمله ریزه کاری هایی که می تواند در استخدام شما تاثیرگذار باشند می توان به رزومه کاری و یا حتی نحوه لباس پوشیدن فرد اشاره کرد .

افرادی که مدت ها به دنبال شغل بوده اما به در بسته خورده اند ؛ ممکن است دچار افسردگی و سرخوردگی نیز شوند . این افراد باید به جای تلاش های مکرر و بی نتیجه به دنبال پربار کردن وضعیت رزومه خود ، طرز صحبت کردن و همچنین رسیدن به سر و وضع ظاهری خود باشند .