برنامه ارائه دروس (چارت درسی) جامعه شناسی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته جامعه شناسی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1جامعه شناسی1401-02شهریور 1401دانلود
2جامعه شناسی1400-01شهریور 1400دانلود
3جامعه شناسی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4جامعه شناسی1398-99مهرماه 1398دانلود
5جامعه شناسی1397-98تیرماه 1398دانلود