گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی

کارشناسان آموزش دانشگاه پیام‌نور جهت اطلاع دانشجویان از چگونگی انتخاب واحد و رعایت پیش‌نیاز، هم‌نیاز و انتخاب دروس جبرانی شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل برنامه ارائه دروس و یا چارت تحصیلی رشته در پرتال رسمی دانشگاه پیام نور می‌پردازند که مطالعه این فایل در انتخاب واحد دانشجویان کمک شایانی می کند.

 

  برنامه ارائه دروس (چارت درسی) رشته مدیریت دولتی

ردیفرشته گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت دولتیمدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی1397-98تیرماه 1398
2مدیریت دولتیمدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی1398-99مهرماه 1398
3مدیریت دولتیمدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی1398-99بهمن ماه 1398دانلود