سال 1401 آموزش زبان انگلیسی

در کلاس‌های آنلاین همانند کلاس حضوری، پارامترهای دانشجو، استاد، تخته سیاه و وایت برد وجود دارد. دانشپذیران می توانند سوال بپرسند و استاد پاسخ دهد. در واقع این مدل از آموزش که بصورت غیرحضوری رخ می دهد نمونه ای از جلسات آنلاین (Online meetings) تلقی می گردند.

 لینک ورود به کلاس قبل از شروع کلاس ها داخل پنل کاربری بارگذاری خواهد شد ..


برنامه کلاس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی / بهمن ماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1سنجش و ارزشیابی زبان2جمعه9:00 الی 10:30بهمن ماه - 140123102محسن عادل
2زبانشناسی در آموزش زبان2جمعه10:30 الی 12:00بهمن ماه - 140123102محسن عادل
3درآمدی بر تحلیل گفتمان2جمعه13:00 الی 14:30بهمن ماه - 140123102محسن عادل
4اصول و روش تدریس زبانهای خارجی2جمعه14:30 الی 16:00بهمن ماه - 140123102محسن عادل

برنامه کلاس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی / مهرماه 02-1401

ردیفعنوان درستعداد واحدروزساعتتاریخ شروعگروهاستاد
1سنجش و ارزشیابی زبان2جمعه9:00 الی 10:30مهرماه - 140123101محسن عادل
2زبانشناسی در آموزش زبان2جمعه10:30 الی 12:00مهرماه - 140123101محسن عادل
3درآمدی بر تحلیل گفتمان2جمعه13:00 الی 14:30مهرماه - 140123101محسن عادل
4اصول و روش تدریس زبانهای خارجی2جمعه14:30 الی 16:00مهرماه - 140123101محسن عادل