تفاوت‌های پذیرش پیام نور ازطریق کنکور سراسری با دوره های فراگیر

1. منابع آزمون برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد در کنکورسراسری ازدروس کارشناسی می باشد ،اما در دوره های فراگیر منابع آزمون از ترم اول رشته ی انتخابی داوطلب در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد می باشد.

2. داوطلب پس از پذیرش در کنکور سراسری وارد ترم اول دانشگاه می شود ،در حالی که دانش پذیر پس از آزمون پایان ترم و کسب حد نصاب لازم،به دانشجویی تغییر وضعیت می دهد و وارد ترم دوم دانشگاه می گردد.

3. منابع درسی در کنکور سراسری نامشخص می باشد درحالی که در آزمون فراگیر ،منابع با ذکر صفحه و فصل مشخص گردیده اند.

4. آزمون در کنکور سراسری دارای نمره منفی است و در کارنامه برحسب درصد درج می گردد  ولی آزمون در شیوه فراگیر بدون نمره منفی لحاظ می شود و نمره بر اساس 20 مشخص می گردد.

5. در کنکور سراسری ابتدا داوطلب آزمون می دهد وبعد از اعلام رتبه اقدام به انتخاب رشته ی تحصیلی دانشگاهی می نماید،اما در دوره های فراگیر داوطلب از همان ابتدا می تواند متناسب با علاقه و توانایی علمی و بدون محدودیت و در نظر گرفتن رشته ی تحصیلی قبل خود از میان رشته های موجود در این دانشگاه انتخاب رشته نماید.

6. در کنکور سراسری داوطلب غیر از دانشگاه پیام نور می تواند سایر دانشگاه های دولتی را انتخاب نماید اما در دوره های فراگیر داوطلب فقط دانشگاه پیام نور را انتخاب می نماید.

7. درکنکور سراسری برای متقاضیان کارشناسی ارشد از جهت تعیین گروه آزمایشی و نوع رشته ی تحصیلی مقطع بالاتر محدودیت هایی وجود دارد،امادردورهای فراگیر این محدودیت (به جز رشته های مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی) وجود ندارد.