سوالات امتحانات پایان ترم روان شناسی عمومی

با توجه به شیوه پذیرش دانشگاه پیام‌نور در دوره‌های فراگیر مقطع کارشناسی‌ارشد، در اختیار داشتن سوالات آزمون فراگیر سنوات گذشته، کمک زیادی به متقاضیان آزمون خواهد کرد. مسئله همیشگی دانش‌پذیران دوره‌های فراگیر پیام‌نور، در اختیار داشتن نمونه سوالات سنوات قبل این آزمون و پاسخ آن‌ها است. دپارتمان اساتید مرکز آموزش عالی آزاد فراگیر پیام نور با جمع‌آوری سوالات دوره‌های گذشته آزمون های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد، سعی در موفقیت هرچه بیشتر دانش‌پذیران دارند. شایان ذکر است تجزیه و تحلیل کامل این سوالات و پاسخنامه آن ها توسط اساتید این مرکز و اهمیت بودجه بندی سوالات، در کلاس های حضوری بصورت کامل صورت خواهد پذیرفت.

تذکر مهم: از آنجا که این احتمال وجود دارد منابع امتحانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در دوره‌های قبل‌تر و حتی دوره‌های اخیر تغییر کرده باشد، مطالعه دفترچه راهنمای آزمون فراگیر برای هر نوبت پیشنهاد می‌شود.

 

  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور نوبت نوزدهم

   نوبت دوره: نوزدهم

   تاریخ آزمون:  1397/09/23

   رشته تحصیلی:‌ روانشناسی عمومی

  


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور نوبت هجدهم

   نوبت دوره: هجدهم

   تاریخ آزمون: 8 دی‌ماه سال 1396

   رشته تحصیلی:‌ روان شناسی عمومی

  


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور نوبت هفدهم

   نوبت دوره: هفدهم

   تاریخ آزمون: 11 بهمن‌ماه سال 1395

   رشته تحصیلی:‌ روان شناسی عمومی

 


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور نوبت شانزدهم

   نوبت دوره: شانزدهم

   تاریخ آزمون: 13 اسفندماه سال 1394

   رشته تحصیلی:‌ روان شناسی عمومی

 


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور نوبت پانزدهم

   نوبت دوره: پانزدهم

   تاریخ آزمون: 4 اردیبهشت‌ماه سال 1394

   رشته تحصیلی:‌ روان شناسی عمومی

 


  

  سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور نوبت چهاردهم

   نوبت دوره: چهاردهم

   تاریخ آزمون: 16 شهریور سال 1393

   رشته تحصیلی:‌ روان شناسی عمومی