نوبت هفدهم پژوهش هنر

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران3تاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری)توفیقه. سبحانیدانشگاه پیام نور
2زبان تخصصی 13انگلیسی برای داوطلبان رشته هنرهای تجسمی
(نقّاشی، گرافیک، مجسمه سازی)
مهری اشکی و مهدی حسینیسمت
3حکمت هنر اسلامی2جستارهایی در چیستی هنر اسلامی
(دفتر اول)
هادی ربیعیفرهنگستان هنر - مؤسسه
تألیف، ترجمه و نشر آثار
هنری (متن)