کتاب‌های درسی حقوق خصوصی

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه آموزش باز در کشور می باشد که آنرا از سایر دانشگاه ها متمایز کرده است. این به آن معنا بوده که می توان گفت محوریت آموزش در این دانشگاه دانشجویان و کتاب های درسی آن ها می باشد. با توجه به معرفی کتب و منابع امتحانی هر درس در ترم های تحصیلی مختلف دانشگاه پیام نور، دانشجویان خود می توانند با مطالعه صرف همان کتاب معرفی شده از سوی مرکز آزمون دانشگاه که برای هر واحد دانشگاهی مستقر در سراسر کشور یکسان بوده، خود را برای امتحانات آماده نمایند. لذا کتاب محور بودن دروس و مشخص بودن آن‌ منابع، اهمیت مطالعه هر کتاب برای آزمون را دوچندان کرده است.


منابع آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور رشته حقوق خصوصی (ترم اول کارشناسی ارشد)

 

  

  نام درس: حقوق مدنی1 (2 واحد) 

   عنوان کتاب اول: تشکیل قراردادها و تعهدات

   مولف: شهیدی

   انتشارات:‌ مجد

  

 


  

  نام درس: حقوق مدنی1 (2 واحد) 

   عنوان کتاب دوم: سقوط تعهدات

   مولف: شهیدی

   انتشارات:‌ مجد

 

 


  

  نام درس: آیین دادرسی مدنی

   عنوان کتاب: آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) جلد دوم

   مولف: عبداله شمس

   انتشارات:‌ دراگ

 

 


  

  نام درس: حقوق تجارت (2 واحد)

   عنوان کتاب: مباحث تحلیلی از حقوق تجارت

   مولف: ابراهیم عبدی پور

   انتشارات:‌ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  

 


  

  نام درس: متون حقوقی به زبان خارجه (2 واحد)

   عنوان کتاب: Essential contract Law

   مولف: Monahan

   انتشارات:‌ koutedge2007

  

 


برای هر نوبت از دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، دفترچه ای از سوی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور (مستقل از دفترچه راهنمای کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد) ارائه می گردد که برای هر رشته نام درس و کتاب های امتحانی آن با ذکر جزئیات کامل تعیین شده است. درس های تعیین شده دروس ترم اول دانش پذیری بوده و شامل واحدهای درسی آن رشته می باشد.