آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم در فراگیر پیام نور

دروس ارائه شده در نیمسال اول تحصیلی فراگیر دانشگاه پیام نور 

رشته: آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم

1. هیدرو اقلیم حوضه های آبریز ایران

اصول هیدرولوژی کاربردی / امین علیزاده / دانشگاه امام رضا (ع) / اصول هیدرولوژی کاربردی /  فصل های 12 و 14 ،8 ،7 ،6، 5 ، 1 مطالعه شود.


2. آب و هواشناسی کاربردی

آب و هواشناسی پزشکی / حسین محمدی / دانشگاه تهران


3. مبانی نظری مخاطرات محیطی

فلسفه تغییرات محیط (بر مبنای معرفت شناسی معنوی) / مقیمی / دانشگاه تهران

 


 جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و دروس ارائه شده آنها با تلفن روابط عمومی 02128426757 تماس گرفته و جهت ثبت نام می توانید از طریق لینک ثبت نام اقدام نمائید.
ساعت تماس از 9:00 صبح الی 17:00 می باشد.