آزمون های آزمایشی روان شناسی عمومی

بررسی الگوی موفقیت رتبه‌های برتر امتحانات دانشگاه پیام نور در سال‌های اخیر حاکی از آن است که آنها اغلب روش مناسبی برای ارزیابی خود، رفع اشکال‌های درسی و کسب مهارت‌های شرکت در جلسه آزمون اصلی انتخاب نموده‌اند. اکثر قبول شدگان دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور اذعان دارند که شرکت‌ در آزمون‌های آزمایشی در ارزیابی وضعیت آنها و کمک به بهبود آن بسیار مفید واقع شده است.

از سوی دیگر، دانش‌پذیران کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور معتقدند که مشکل اصلی آ‌ن‌ها نداشتن روشی مناسب برای مرور و جمع بندی مطالب مطالعه شده است. بنابراین، با آگاهی از نقش آزمون‌های آزمایشی در موفقیت، علاوه بر طراحی سوالات مطابق با استاندار‌د‌های آزمون اصلی و ارائه خدمات مشاوره ویژه آزمون، بودجه بندی آزمون‌های آزمایشی مرکز آموزش‌های آزاد فراگیر پیام نور به نحوی تنظیم شده است که برخی از مباحث آزمون‌های قبلی در آزمون‌های جدید مرور و تثبیت شود.

داوطلبان می‌توانند با شرکت‌های در این آزمون‌ها وضعیت فعلی خود را ارزیابی و برخی از مطالب قبلی را مرور نمایند.


 

تذکر مهم: لطفاً جهت انجام آزمون از طریق منوی ورود، ابتدا وارد سایت شوید.

نام کاربری: کد ملی دانش‌پذیر

رمز عبور: کدملی دانش‌پذیر

 


بودجه بندی آزمون آزمایشی مرحله اول "روان‌شناسی عمومی"


بودجه بندی آزمون آزمایشی مرحله دوم "روان‌شناسی عمومی"

ردیفعنوان درس‌هابودجه بندی آزمون آزمایشی
1روان شناسی عمومی پیشرفتهفصل 4 تا 6 و فصل10
2روان شناسی رشد پیشرفتهفصل 5 تا 8
3متون تخصصیفصل 2 کتاب متون تخصصی تألیف دکتر حمید کمرزرین
ردیفعنوان درس هابودجه بندی آزمون آزمایشی مرحله اول
1روان شناسی عمومی پیشرفتهفصل اول تا سوم
2روان شناسی رشد پیشرفتهفصل اول تا سوم کتاب روان شناسی رشد (علی اکبری)
3متون تخصصیفصل اول کتاب متون تخصصی تألیف دکتر حمید کمرزرین