آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ مدیریت کسب و کار

مجموعه سوالات امتحانی درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور که براساس نیمسال های تحصیلی مختلف طبقه بندی شده است. دانشجویان گرامی جهت دریافت رایگان نمونه سوالات امتحانی درس مذکور بر روی دکمه دانلود سوالات امتحانی کلیک نمایند.

 

عنوان درس: آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

کد درس: 1117143

 

 


  مجموعه سوالات امتحانی پایان ترم درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نمونه سوالات نیمسال‌ های تحصیلی زیر می باشد:

ردیف نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ تابستان ۹۹ تستی پاسخنامه مربوطه موجود نیست سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲ ۹۸-۹۹-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۳ تابستان ۹۸ تشریحی سوال تستی یا تشریحی نبوده پاسخنامه مربوطه موجود نیست توجه: منبع از نیمسال اول سال 98 تغییر کرده است.
۴ ۹۷-۹۸-۲ تشریحی سوال تستی یا تشریحی نبوده پاسخنامه مربوطه موجود نیست  
۵ ۹۷-۹۸-۱ تشریحی سوال تستی یا تشریحی نبوده پاسخنامه مربوطه موجود است  
۶ ۹۶-۹۷-۲ تشریحی سوال تستی یا تشریحی نبوده پاسخنامه مربوطه موجود است  
۷ ۹۶-۹۷-۱ تشریحی سوال تستی یا تشریحی نبوده پاسخنامه مربوطه موجود است  
۸ تابستان ۹۶ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۹ ۹۵-۹۶-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۰ ۹۵-۹۶-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۱ تابستان ۹۵ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۲ ۹۴-۹۵-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۳ ۹۴-۹۵-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۴ تابستان ۹۴ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۵ ۹۳-۹۴-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۶ ۹۳-۹۴-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۷ تابستان ۹۳ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۸ ۹۲-۹۳-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۱۹ ۹۲-۹۳-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۰ تابستان ۹۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۱ ۹۱-۹۲-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۲ ۹۱-۹۲-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۳ تابستان ۹۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۴ ۹۰-۹۱-۲ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۵ ۹۰-۹۱-۱ تستی پاسخنامه مربوطه موجود است سوال تستی یا تشریحی نبوده  
۲۶ تابستان ۹۰ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۷ ۸۹-۹۰-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۸ ۸۸-۸۹-۲ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود است پاسخنامه مربوطه موجود است  
۲۹ ۸۸-۸۹-۱ تستی - تشریحی پاسخنامه مربوطه موجود نیست پاسخنامه مربوطه موجود نیست  

 

 

 

 

verification
زمان ثبت
دوشنبه 25 اسفند 1399 13:30
مصطفی حشمتی
با تشکر از شما