منوی سایت

آیین نامه و مقررات ثبت نام

دانشپذیران گرامی متقاضی شرکت در دوره های فراگیر پیام نور مقطع کارشناسی ارشد لطفاً قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه دقیق تعهدنامه ثبت نام اقدام نمایند. ثبت ‌نام در کلاس‌های آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور به منزله ثبت ‌نام و پذیرش در دانشگاه پیام‌نور نمی‌باشد. دانش‌پذیر می‌بایست جهت شرکت در امتحان نیمسال اول دانشپذیری فراگیر پیام نور در زمان مقرر که از طریق جراید و رسانه‌های عمومی به اطلاع عموم می‌رسد، در پایگاه اینترنتی سنجش اقدام نماید.

ثبت نام در این سامانه به منزله مطالعه کامل مفاد این تعهدنامه از جانب متقاضی می باشد.

الف. تعهدنامه ثبت‌نام:

1. دانش‌پذیر موظف به رعایت ادب و احترام  نسبت به اساتید، پرسنل و کارشناسان آموزش می باشد.

2. خواهران موظف به رعایت پوشش اسلامی و برادران موظف به رعایت پوشش متعارف دانش‌پذیری در کلاس‌ها می‌باشند.

3. همراه آوردن تلفن همراه روشن به داخل کلاس اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده مرکز با موارد مذکور برخورد خواهد کرد.

4. دانش‌پذیر موظف است رأس ساعت تعیین شده با در دست داشتن کارت دانش‌پذیری در کلاس حضور یابد.

5. ارائه مدرک کارشناسی برای ثبت‌ نام در دانشگاه پیام‌نور به عهده دانش‌پذیر می‌باشد.

6. دانش‌پذیر مهمان متعهد می‌گردد کلیه تعهدات غیر از برگزاری کلاس را از مرکز مبدأ پیگیری نماید.

7. متقاضیان ذکور مشمول نظام وظیفه می بایست قبل از ثبت نام وضعیت خود را از یگان‌های مربوطه استعلام نموده و مسئولیت مشمولی یا غیبت از نظام وظیفه به عهده خودشان خواهد بود.

8. دانش‌پذیر متعهد می‌گردد از فرآیند دوره‌های آمادگی مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام‌نور اطلاعات کامل را دریافت نماید.

9. ثبت ‌نام در کلاس‌های آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌نور به منزله ثبت ‌نام و پذیرش در دانشگاه پیام‌نور نمی‌باشد. دانش‌پذیر می‌بایست جهت شرکت در امتحان نیمسال اول دانشپذیری فراگیر پیام نور در زمان مقرر که از طریق جراید و رسانه‌های عمومی به اطلاع عموم می‌رسد، در پایگاه اینترنتی سنجش اقدام نماید.

10. شهریه پرداختی توسط دانش‌پذیر صرفاً برای آموزش عالی دروس نیمسال اول تحصیلی دانشپذیر در مقطع کارشناسی ارشد دوره فراگیر پیام نور است.

11.  دانش‌پذیر رضایت خود را مبنی بر استفاده از عکس و کارنامه‌ خود در سایت و موارد مشابه اعلام می‌دارد.

12. دانش‌پذیر متعهد می‌گردد که وجه شهریه را همان‌گونه که در قرارداد آمده است پرداخت نماید. در غیر این صورت مرکز از حضور دانش‌پذیر در کلاس‌های حضوری و آنلاین ممانعت به عمل خواهد آورد.

14. دوره‌های فراگیر پیام نور براساس آخرین منابع اعلام شده از طرف دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

15. تشکیل حتی یک جلسه از‌ یک درس به منزله شروع کلاس‌ها می‌باشد.

16. در صورتیکه پذیرش مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به شیوه فراگیر به صورت قطعی لغو و اطلاعیه آن از طریق سایت سنجش اعلام گردد، مبالغ پرداختی دانشپذیر به ایشان عودت داده خواهد شد.

17. چنانچه تـعداد دانـش‌پذیران برخی از رشته‌ها برای مرکز ثبت ‌نامی به حد نصاب لازم برای تـشکیل کلاس نرسد، مبلغ شهریه عودت داده خواهد شد.


ب. تعهدنامه انصراف (شیوه ارائه خودخوان):

1. به دلیل چاپ و تهیه کتاب‌ها و منابع درسی و ارسال آن‌ها، اعلام انصراف پس از ثبت نام قطعی به هر دلیلی در صورت دریافت کتاب ها قابل پذیرش نبوده و هیچ‌گونه وجهی مسترد نمی‌گردد.

2. بعد از ثبت نام قطعی و تا قبل از ارسال کتاب‌ها و منابع درسی، با اعلام انصراف دانشپذیر (صرفاً از طریق  پنل کاربری خود) شهریه دریافتی با کسر 50 درصد از کل شهریه عودت می گردد.

3. انصراف برای کلیه دانشپذیران بعد از برگزاری آزمون فراگیر پیام نور اعم از کسانی که پیش ثبت نام کرده و پرداختی آن ها ناقص است؛ قابل پذیرش نبوده و هیچ‌گونه وجهی مسترد نمی‌گردد.


ج. تعهدنامه انصراف (کلاسهای حضوری و الکترونیکی):

1. تقاضای انصراف به صورت شفاهی و یا تلفنی به هیچ عنوان مورد پذیرش نمی‌باشد و دانش‌پذیر می‌بایست قبل از شروع کلاس‌ها با مراجعه به دفتر مرکزی یا پنل کاربری خود و با تکمیل فرم انصراف تقاضای کتبی خود را اعلام نماید.

2. عدم حضور دانش‌پذیر در کلاس‌ها به هر دلیلی به منزله انصراف وی از شرکت در دوره و کلاس‌ها تلقی نمی‌گردد.

3. پس از پیش‌ثبت ‌نام چنانچه دانش‌پذیر کارت دانش‌پذیری خود را دریافت نکرده باشد و در هر زمانی به صورت کتبی (در پنل کاربری سایت) تقاضای انصراف نماید، شهریه دریافتی با کسر مبلغ 20 درصد کل شهریه، عودت می‌گردد.

4. پس از دریافت کارت و برنامه کلاسی تا قبل از شروع کلاس‌ها، انصراف قابل پذیرش نبوده و هیچ‌گونه وجهی مسترد نمی‌گردد.

5. اعلام انصراف پس از شروع کلاس‌ها به هردلیلی (در صورت حضور یا عدم حضور در کلاس) و شیوه خودخوان (دریافت یا عدم دریافت) قابل پذیرش نمی‌باشد و هیچ‌گونه وجهی مسترد نمی‌گردد.

6. در صورت پیش‌ثبت ‌نام یا ثبت ‌نام دانش‌پذیر بعد از شروع کلاس‌ها، هیچگونه انصرافی قابل پذیرش نخواهد بود و هیچ‌گونه وجهی عودت نمی‌گردد.

7. انصراف برای کلیه دانشپذیران بعد از برگزاری آزمون فراگیر پیام نور اعم از کسانی که پیش ثبت نام کرده و پرداختی آن ها ناقص است؛ قابل پذیرش نبوده و هیچ‌گونه وجهی مسترد نمی‌گردد.

8. چنانچه دانش‌پذیر پس از دریافت کارت، تقاضای تغییر رشته به رشته‌هایی که برای آن‌ها  کلاسی در مرکز تشکیل نمی‌گردد را داشته باشد، مورد پذیرش نخواهد بود و شهریه مسترد نمی‌گردد.

9. تشخیص موارد نقض مقررات تعهدنامه انضباطی و اخلاقی بر عهده کمیته انضباطی مرکز خواهد بود و نظر این کمیته قطعی و غیر قابل اغماض خواهد بود.