منوی سایت

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی؛ مقاله شماری یا شاگرد پروری ...

با توجه به آنکه پژوهشکده حکمت پس از ۴ سال تلاش، آیین‌نامه ارتقای اساتیدی تدوین کرده است که نقاط ضعف آیین‌نامه وزارت علوم را دارا نمی باشد، به همین منظور  در گفتگویی با رشید حاجی خواجه لو رئیس پژوهشکده حکمت جزئیات این آئین نامه را به اختصار ذیلا به اطلاع می رسانیم.

به گزارش خبرنگار سایت فراگیرنت، شاید مهم‌ترین عامل جهت‌دهی فعالیت‌های اعضای هیئت‌های علمی در دانشگاه‌ها، نظام جذب و ارتقای اساتید باشد. اساتید دانشگاهی هم که سکان دار هدایت دانشجویان هستند، نقش مهمی را در انتقال مفاهیم آموزشی و پژوهشی به عهده دارند. به همین منظور تدوین آیین نامه‌ای جامع در راستای هدایت اساتید دانشگاهی و به تبع آن ارتقاء اعضای هیئت علمی از ضروریات شمره می‌شود.

وزارت علوم نیز که در راستای رسیدن به آیین نامه‌ای مطلوب  چندین سالی می‌شود که در این مسیر گام برداشته است، همت گماشته است، اما تا کنون موفق به تدوین آیین نامه‌ای مناسب اعضای هیئت علمی نشده، ادله این سخن را نیز می‌توان در نواقص موجود در آیین‌نامه ارتقاء اساتید جستجو کنیم. کار جایی بیخ پیدا می‌کند که وزارت علوم حتی نواقص موجود در آیین‌نامه ارتقاء اساتید را نمی‌پذیرد و معتقد است بسیار هم جامع و مانع تدوین شده است.