منوی سایت

شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌های کارشناسی ارشد

آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌های کارشناسی ارشد تدوین شد.

به گزارش فراگیرنت، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌های کارشناسی ارشد مانند دوره‌های دکتری،در ۶ ماه اول سال جاری تدوین می شود. این امر با توجه به رشد کمی آموزش عالی در تمامی سطوح و با در نظر گرفتن مفاد طرح آمایش آموزش عالی مبنی بر تاکید به امر کیفیت، مهار کمیت و ساماندهی رشته‌ها و دوره‌های آموزش عالی ضروری به نظر می‌رسد. به همین دلیل معاونت آموزشی وزارت علوم، آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌های دکتری تخصصی را تدوین و ابلاغ کرده و در نظر دارد برای دوره‌های کارشناسی ارشد نیز این آئین نامه را تدوین کند.

در این آیین نامه هدف اصلی، توازن سازی بین ظرفیت پذیرش دانشجو با نیازهای جامعه و بازار کار، بالابردن رتبه دانشگاه‌های کشور به سطح استاندارد دانشگاه‌های جهانی، کمک به برقراری پیوند مناسب نظام آموزش و نظام پژوهش، توسعه رشته‌ها و ظرفیت پذیرش دانشجو با توان هر مؤسسه و بهتر شدن فرآیند تحصیل در «دوره کارشناسی ارشد» بر اساس استانداردهای جهانی آموزش می باشد.