منوی سایت

یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸
اجرا طرح رتبه بندی معلمان

سخنگوی دولت و سرپرست وزارت آموزش و پرورش  اعلام کرد رتبه‌بندی معلمان تا مهرماه اجرا خواهد شد، اما سؤال این جاست رتبه‌بندی از دولت برای بررسی به مجلس ارسال شده است ؟ این موضوع هنوز در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی کارشناسی است.

جبار کوچکی‌نژاد درباره اجرای این طرح از مهر ماه سال جاری بیان کرد: این سخنان که رتبه‌بندی از مهرماه اجرا خواهد شد، غیرکارشناسی است مگر لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شده است؟!اگر کار بررسی طرح در‌ کمیسیون‌های تخصصی دولت به اتمام برسد و به مجلس ارسال شود چندماه زمان نیاز دارد تا در کمیسیون آموزش بررسی و تصویب شود. وی افزود اجرا این طرح تا مهر ماه غیر ممکن است وتا ماه‌های پایانی سال اجرایی می شود.

 طبق ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، رتبه‌بندی باید به مجلس ارائه و در آنجا بررسی و تصویب شود، بخش‌هایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه به مباحثی مانند رتبه‌بندی وارد نمی‌شوند. متأسفانه تمام وزرا و دولت‌ها درباره رتبه‌بندی وعده دادند و طی کردن فرآیند آن در طول دو ماه ممکن نیست.