منوی سایت

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
اخذ کد مدرسی توسط ۱۹هزار مدرس مدعو دانشگاه فنی و حرفه‌ای
طبق اعلام مرکز مدرسان اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای بیش از ۱۹ هزار مدرس رسمی و مدعو کد مدرسی دریافت کردند.
براساس اعلام مرکز امور مدرسان اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تدوین آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی فنی و حرفه‌ای برای بیش از ۱۹ هزار مدرس رسمی و مدعو کد مدرسی صادر شد.
 

مرکز امور مدرسان اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای اعلام کرد: ۲۳ پرونده ارتقاء به استادیاری و دانشیاری اعضای هیئت علمی از سوی این مرکز بررسی و همچنین ۴۵۰ پرونده ترفیع اعضای هیئت علمی نهایی شد.
مرکز امور مدرسان اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای دوره بالندگی برابر ۸ هزار و ۸۷۰ نفر ساعت و ۴۳ دوره توانمند سازی برابر ۳۰ هزار و ۳۱۰ نفر ساعت و در مجموع برای ۱ هزار و ۵۰۴ استاد برابر ۳۹ هزار و ۱۸۰ نفر ساعت دوره آموزشی جهت کادر علمی دانشگاه زیر نظر استادان خبره و صنعتگران با تجربه برگزار کرده است.
لازم به ذکر است؛ بررسی وضعیت گروه‌های آموزشی و ارائه الگوی پیشنهادی برای تشکیل آن‌ها در مراکز و استان‌ها از دیگر فعالیت‌های مرکز امور مدرسان اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای است. همچنین دستورالعمل بررسی صلاحیت مدرسین مدعو در دانشگاه فنی و حرفه‌ای تصویب و برای بیش از ۱۹ هزار مدرس رسمی و مدعو کد مدرسی صادر شد.