منوی سایت

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹
ارتقای 5 عضو علمی به مرتبه دانشیاری و 28 عضو علمی به مرتبه استادیاری

دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای پنج عضو علمی به مرتبه دانشیاری و بیست و هشت عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد.

وی ادامه داد : در آخرین جلسه هیات ممیزه، آقایان دکتر حیدر امیرپور عضو هیات علمی مرکز دماوند در رشته فقه و حقوق اسلامی، دکتر امیرمحمد علوی زاده عضو هیات علمی مرکز کاشمر در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دکتر جلال سلطان احمدی عضو هیات علمی مرکز تهران در رشته حقوق خصوصی، دکتر اکبر رضایی عضو هیات علمی مرکز بافت در رشته ریاضی، و خانم  دکتر ثریا ضیایی بوکان عضو هیات علمی مرکز مشهد در رشته کتابداری و اطلاع رسانی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.
به گزارش خبرنگارسایت فراگیرنت،  دبیر هیات ممیزه با عنوان اینکه در این جلسه 28 عضو علمی نیز با تایید مدارک فراغت از تحصیل و پرونده شان از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند افزود: تایید مدارک فراغت از تحصیل و پرونده ارتقاء از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری 2 تن از اعضای علمی دانشگاه «فنی و حرفه‌ای» از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.