منوی سایت

پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸
استاد کرمانشاهی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور در فهرست دانشمندان یک درصد پر استناد دنیا

به گزارش فراگیرنت، حجت ویسی، عضو هیئت علمی و دانشیار گروه شیمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، بر اساس آخرین نتایج از سوی پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI)، در فهرست دانشمندان یک درصد پراستناد دنیا قرار گرفت.

دکتر ویسی، تاکنون ۱۷۷ مقاله در مجلات معتبر ISI چاپ نموده که در سایت رسمی ISI به این مقالات ۳۰۲۹ بار ارجاع داده شده است و در حال حاضر وی دارای h- index ۳۴ در این سایت است.
پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می‌پردازد که هر دو ماه یکبار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می‌شوند. ملاک انتخاب تعداد دانشمندان هر رشته‌ای عبارت است از: کسانی که در ۱۰ سال گذشته مقالاتشان در رشته خود به دلیل ارجاعات، جزو یک درصـد پژوهشـگران دارای بیشتـرین ارجاعات هستند.

دکتر بهمن سعیدی پور رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه در مراسم تجلیل از دکتر ویسی بیان کرد: جنگ جهانی کشورها امروزه در حوزه علمی است و ما باید بدانیم که برای رشد علمی فقط به تولید مقاله نیاز نداریم و شروع هر راه علمی اگر کمیت است ، کیفیت نیز  باید باشد و در نتیجه برای  شتاب و رشد علمی باید پرداختن به کیفیت تولید علم منجر  شود.
هر چقدر تعداد استناد‌های صورت گرفته به پژوهش‌های یک محقق بیشتر باشد، کیفیت پژوهش‌های وی بالاتر بوده و این پژوهش‌ها از طرف جامعه علمی بیشتر پذیرفته شده اند.