منوی سایت

شنبه 28 تیر 1399
اضافه شدن خوابگاه متاهلی با ظرفیت 48 واحد در دانشگاه شریف

مدیرامور خوابگاه های دانشگاه شریف در گفتگو با خبرنگار سایت فراگیرنت در ارتباط با ساخت خوابگاه جدید در این دانشگاه اظهار داشت که برای ساخت خوابگاه فضای فیزیکی در اختیار دارند که زمین آن مربوط به دانشگاه می باشد که دراین فضا خوابگاه جدید ساخته خواهد شد.

وی افزود: با خیرین رایزنی‌هایی شده که اگر تامین اعتبار شود با همین ظرفیت فعلی برای دانشجویان متاهل ساخته خواهد شد.

مدیر امور خوابگاه های دانشگاه شریف ادامه داد: این ساختمان  با ظرفیت ۴۸ واحد قرار است احداث شود، اما خدمات  رفاهی مانند سالن ورزش و اجتماعات  نیز پیش بینی شده است.  

وی تصریح کرد: مراحل اولیه کار انجام شده است و باید بودجه آن پیش بینی شود و جزاولویت اول است و همچنین تعمیرات خوابگاه‌ها است که هزینه‌های زیادی را نیاز دارد.