منوی سایت

شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
اضافه شدن خوابگاه متاهلی با ظرفیت 48 واحد در دانشگاه شریف

مدیرامور خوابگاه های دانشگاه شریف در گفتگو با خبرنگار سایت فراگیرنت در ارتباط با ساخت خوابگاه جدید در این دانشگاه اظهار داشت که برای ساخت خوابگاه فضای فیزیکی در اختیار دارند که زمین آن مربوط به دانشگاه می باشد که دراین فضا خوابگاه جدید ساخته خواهد شد.

وی افزود: با خیرین رایزنی‌هایی شده که اگر تامین اعتبار شود با همین ظرفیت فعلی برای دانشجویان متاهل ساخته خواهد شد.

مدیر امور خوابگاه های دانشگاه شریف ادامه داد: این ساختمان  با ظرفیت ۴۸ واحد قرار است احداث شود، اما خدمات  رفاهی مانند سالن ورزش و اجتماعات  نیز پیش بینی شده است.  

وی تصریح کرد: مراحل اولیه کار انجام شده است و باید بودجه آن پیش بینی شود و جزاولویت اول است و همچنین تعمیرات خوابگاه‌ها است که هزینه‌های زیادی را نیاز دارد.