منوی سایت

دوشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۸
اعلام اسامی دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت علوم
 

 

دکتر عبدالحمید انگجی مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان به اسامی دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم اشاره کرد و گفت: اعتبارسنجی دانشگاه های معتبر جهان از اصلی‌ترین وظایف اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان است این مرکز در راستای ماموریت و ظایف خود نسبت به بررسی و اعلام اعتبار دانشگاه ها برای سپتامبر 2020 اقدام نموده است و نتایج این اعتبار سنجی در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل به نشانی http://www.grad.saorg.ir قابل مشاهده است. گزارش آماری سال 2020 در مقایسه با سال 2019 به تفکیک گروه دانشگاههای الف (ممتاز)، ب (خوب) و ج (متوسط) تقسیم بندی شدند.

دکتر انگجی تاکید کرد: در سال 2019 تعداد 581 دانشگاه در گروه الف(ممتاز)، 827 دانشگاه در گروه ب (خوب) و 866 مرکز نیز در گروه ج یا ( متوسط) قرار گرفتند اما در تقسیم بندی های سال 2020 تعداد 657 موسسه یا دانشگاه در گروه الف،‌ 830 مرکز ب و 916 موسسه نیز در گروه ج قرار گرفتند.

در سال 2019 دانشگاه های 83 کشور بروزرسانی شده بود ولی برای سال 2020، این تعداد به 105 عدد افزایش یافته است.در مقایسه اعتبار سنجی 2020 نسبت به 2019، 76 دانشگاه به دانشگاه‌های ممتاز ،3 دانشگاه به دانشگاه‌های خوب و 50 دانشگاه به دانشگاههای متوسط اضافه شده است.