منوی سایت

پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
اعلام تغییر شرط سنی جذب هیئت علمی
 

محمدعلی کی نژاد دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه تغییر سن متقاضیان جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اعلام کرد: تغییری در مصوبه اصلی ایجاد نشده است، حداکثر سن متقاضیان همانند  سال های گذشته ۴۰ سال است

در صورتی که در شرایطی متقاضی از سایر متقاضیان شایسته تر باشد، و سنی بین ۴۰ و حداکثر تا ۴۵ سال سن داشت، در این صورت هیئت‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها بعد از بررسی شرایط وی باید برای جذب به اجماع برسند. در این صورت متقاضی اگر حداکثر تا ۴۵ سال نیز سن داشته باشد، جذب می‌شود، ولی بیشتر از ۴۵ سال جذبی صورت نخواهد گرفت.

در واقع سقف جذب اعضای هیئت علمی تا ۴۵ سال می باشد و بیشتر از این سن جذب صورت نمی‌گیرد.

همچنین درمورد جذب فردی که صلاحیت لازم را داشته، ولی بیشتر از ۴۵ سال سن داشته باشد، اگر هیئت‌های اجرایی جذب واقعاً به چنین تشخیصی درباره یک فرد برسند این فرد مشمول کبر سن شده و می‌توان از اختیارات وزیر برای جذب او استفاده کرد. وزیر اختیاراتی دارد که به هیئت‌های مرکزی جذب تفویض شده و می‌شود از آن استفاده کرد.