منوی سایت

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
اعلام مدت زمان پرداخت وام دانشجویان

 

فریبرز سجادی معاون امور دانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم اعلام کرد: اگر دانشگاه ها لیست درخواست وام دانشجویان را برای صندوق ارسال کرده باشند از زمانی که به صندوق ارسال می شود تا زمانی که به دست آنها برسد حداکثر دو هفته  زمان می برد. مشکلی سبب تاخیر میشود این است که دانشگاه ها یک تا یک ماه و نیم فرصت دارند که لیست درخواست  دانشجویان را به صندوق رفاه ارسال کنند.

وی افزود: بنابراین دانشگاه‌ها درخواست ها را جمع آوری کرده و آن را به یکباره به صندوق ارسال می کنند، ممکن است که   دانشجو تقاضا داده باشد ولی دانشگاه تقاضای وی را یک ماه بعد ارسال کند تا تمام درخواست ها جمع آوری شود. این مسئله  موجب  می شود که وام های درخواستی دانشجویان دیرتر به دست آنها برسد.

وی در نهایت خاطرنشان کرد: مدت زمان پرداخت وام های دانشجویی از زمانی که درخواست دانشجویان به صندوق ارسال می شود تا زمانی که به دست آنها برسد حداکثر دو هفته است.