منوی سایت

دوشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
افتخارآفرینی محققان دانشگاه تهران

پژوهشگران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران موفق به ساخت کارخانه گیاهی با کاهش ۹۵ درصدی مصرف آب و افزایش ۱۲ برابری مقدار محصول شدند.

 پژوهشگران پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با همکاری دانشمندان روسی، چینی، هلندی و شرکت پرتو رشد نوین، موفق به ساخت کارخانه گیاهی با کاهش ۹۵ درصدی مصرف آب و افزایش ۱۲ برابری مقدار محصول شدند.
در سیستم ساخته شده نیاز به نیروی کار جهت پرورش گیاه کاهش یافته و مقدار مصرف آب به ازای محصول تولیدی نیز در حدود ۹۵ درصد کاهش می‌یابد. محصول تولیدی در این سیستم عاری از آفات و بیماری‌ها است و بدون عملیات اضافی به مراکز فروشگاهی و شرکت‌های بسته‌بندی محصولات انتقال می یابد. مقدار تولید در این سیستم حداقل ۱۲ برابر کشت‌های رایج و روش کشت به صورت هیدروپونیک (آب کشت) و شامل بازچرخ کامل محلول غذایی است. این سیستم تولیدی در محیط بسته است و نور مورد نیاز برای تولید گیاه توسط لامپ‌های ال ای دی تأمین می‌شود.
با توجه به ویژگی‌های این روش تولید، تیم تحقیقاتی پروژه حاضر در صورت گسترش استفاده از سیستم مذکور تحولی شگرف در زمینه معضل مصرف آب در کشاورزی سنتی کشور حاصل می کند.