منوی سایت

یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
افزایش سبدغذایی دانشجویان پیام نور

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: یکی از تسهیلات مهم برای دانشجویان دانشگاه پیام نور در دو سال اخیر افزایش سبد غذایی و غذای گرم و همچنین بیمه بوده است.

به گزارش سایت فراگیرنت، محمد هادی امین ناجی درباره افزایش غذای گرم در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور اذعان داشت: با توجه به اینکه دولت درصدد است که عدالت را در بین همه دانشگاه ها تسری دهد، لذا در دو سال اخیر سبد معیشتی و غذای گرم دانشجویان دانشگاه پیام نور افزایش یافته است.
وی همچنین درباره تسهیلات بیمه های دانشجویی و افزایش این نوع بیمه ها برای دانشجویان افزود: بیمه های دانشجویی به عنوان یک بازو برای سلامت دانشجویی و حمایت از حوادث غیرمترقبه که برای دانشجویان اتفاق می افتد می تواند یاری گر مهمی باشد که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید این تسهیلات نیز افزایش خواهد یافت.