منوی سایت

شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
افزایش شهریه دانشگاه های سراسری تهران

 

افزایش  15 درصدی شهریه دانشگاه های سراسری تهران برای سال تحصیلی جدید اعلام شد.

برای تمامی دانشجویان ورودی جدید شهریه پرداز مانند دوره‌های نوبت دوم و پردیس‌های خودگردان، دانشگاه‌های سراسری هر سال بر اساس مصوبات هیئت امنا تا یک سقف مشخص می‌توانند شهریه‌های خود را افزایش دهند و دانشجو موظف به پرداخت شهریه مطابق جدول مصوبه دانشگاه در همان سال می باشد.

میزان افزایش شهریه‌های تعیین شده کلیه دانشگاه‌های سراسری تهران در دوره های نوبت شبانه و پردیس‌ها برای سال تحصیلی جدید در جدول زیر ارائه شده است:

ردیف دانشگاه میزان افزایش شهریه در سال تحصیلی جدید توضیحات
۱ تهران ۱۵ درصد  
۲ صنعتی شریف هنوز تعیین نشده به گفته رئیس دانشگاه، سال گذشته ۱۵ درصد افزایش شهریه اعمال شده است
۳ صنعتی امیرکبیر ۱۰ تا ۱۵ درصد  
۴ علم و صنعت ۱۰ درصد ۱۰ درصد ویژه دوره‌های شبانه می باشد، به گفته رئیس دانشگاه، افزایش شهریه‌ای برای پردیس‌ها وجود نخواهند داشت و میزان افزایش شهریه قطعی در ۶ مرداد خواهد بود.
۵ خواجه نصیرالدین طوسی   هنوز اعلام نشده
۶ شهید بهشتی حداکثر ۱۰ درصد  
۷ تربیت مدرس ۱۰ تا ۱۲ درصد  
۸ الزهرا (س) حداکثر ۱۵ درصد  
۹ علامه طباطبایی ۱۵ درصد هنوز قطعی نشده، این افزایش بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.
۱۰ خوارزمی   هنوز اعلام نشده