منوی سایت

پنجشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۸
افزایش 25 هزار نفر به دانشگاه فرهنگیان

در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان و اولین جشنواره مدرسه‌ای با هدف افزایش ایمنی مدارس سید جواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت:

تنها راه دریافت معلم تنها از محور و مسیر دانشگاه فرهنگیان می باشد، جایگاه معلمی برای توسعه کشور و جامعه است که در همین راستا دوره‌های آموزشی و مهارتی را باید گذرانده باشد.نیروهای خرید خدمت راه اضطرار برای آموزش و پرورش هستند و در صورت استفاده از این نیروها، باید نخست بومی، متخصص و متعهد به نظام تعلیم و تربیت و بعداز گذراندن دوره تعلیم و تربیت وارد آموزش و پرورش شوند. وی اشاره کرد بیش از 20 هزار نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان به نظام تعلیم و تربیت می‌پیوندند.

 دومین رویکرد و برنامه آموزش و پرورش استاندارسازی فرآیندهای نظام تعلیم و تربیت است. سومین رویکرد برنامه‌ریزی و تولید محتوا برای نظام آموزش و پرورش است.

با همت دولت و خیرین 70 میلیارد تومان خیرین ملی، 19‌ میلیارد تومان خیرین از استان خراسان، 20 میلیارد تومان از سوی اداره نوسازی و 50 میلیارد تومان وزارت نفت هزینه می‌شود و برای اول مهر ماه دیگر مدرسه کانکسی نخواهیم داشت.

حسینی ادامه داد: بیش از 140 میلیارد تومان برای سال آینده در زمینه مدارس در نظر گرفته شده است. 5 میلیارد تومان برای تجهیزات مدارس در دستور کار قرار گرفته است. با اشاره به اجرای طرح آمایش سرزمینی در سراسر کشور، افزود: 4.8 متر مربع فضای آموزشی در استان خوزستان است که از میانگین کشوری عقب‌تر است و باید تلاش کرد هر ریال ساخت مدرسه براساس نوع، نقطه و نیاز هزینه شود.