منوی سایت

سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
امضا تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور با وزارت تحصیلات عالیه افغانستان

مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه پیام نور در جلسه امضا تفاهم نامه همکاری با وزارت تحصیلات عالیه افغانستان اظهار داشت: سابقه تعامل این دو کشور همسایه از قدمتی طولانی برخوردار است و ایران و افغانستان با فرهنگ و آیین مشترک در زمینه های علمی نیز بیش از پیش قابلیت تعامل و کمک به یکدیگر را دارند.

به گزارش فراگیرنت، دکتر ناصحی در نشست امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور  و وزارت عالی افغانستان گفت: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور و با شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت در طول ۳۰ سال فعالیت خود، توانسته بسترهای تحصیلی را در سراسر کشور فراهم کرده و با برقراری عدالت آموزشی امکان ادامه تحصیل را حتی در نقاط کم برخوردار و محروم کشور ایجاد کند.