به گزارش فراگیرنت، به منظور جانشین‌پروری و استفاده از نیروهای مدیریتی جوانان، در آستانه پنجاهمین سالگرد تأسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی و با بازنشستگی رادمنش معاون آموزشی، مرکز تصمیم  گرفت اداره معاونت آموزشی را به جوان دیگری بسپارد.

در این راستا از  خدمات رادمنش معاونت سابق به دلیل سی سال خدمت صادقانه تقدیر به عمل آمد و مجید سجادی معاونت این پست را برعهده گرفت.

در رزومه سجادی پناه مشاور معاون رئیس جمهور، مشاور وزیر دادگستری، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، معاون ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور، معاون آموزشی دانشگاه و معاون اداری مالی جمعیت هلال احمر همدان دیده می شود.