منوی سایت

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
اولین ویژه نامه دانشجویی ((کرونولوژی)) منتشر شد

اولین ویژه نامه دانشجویی کرونولوژی، به همت دانشجویان خانه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت منتشر گردید.

در این شماره از نشریه «کرونولوژی» به صورت تخصصی به ابعادی از ویروس جهانی کرونا پرداخته شده است. از جمله مطالب مهم این نشریه، ریشه‌ یابی این بیماری، تشریح ابعاد اجتماع آن، مقایسه علل شیوع این بیماری در ایران و بررسی بیماری‌های جهانی در طول تاریخ  می باشد.