منوی سایت

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸
اکسیژن از جنس گرد و غبار ماه تولید می شود.

 

 

محققان آژانس فضایی اروپا می‌گویند موفق شده اند راهی را برای تولید اکسیژن با استفاده از گرد و غبار شبیه سازی شده ماه بیابند. گرد و غبار شبیه سازی شده ماه با استفاده از نمونه‌هایی تولید شده که تقریباً نیم قرن قبل از سطح آن جمع آوری شده است. بررسی نمونه‌های مذکور نشان دهنده وجود ۴۰ تا ۴۵ درصد اکسیژن در کل وزن آنهاست. دانشمندان از این دستاورد جدید علمی بسیار خوشحال شده و می‌گویند استخراج اکسیژن از گرد و غبار سطح ماه می‌تواند اسکان طولانی مدت در سطح تنها قمر کره زمین را تسهیل کند. زیرا از این طریق هم تنفس فضانوردان ساده می‌شود و هم می‌توان از این اکسیژن برای تولید سوخت راکت‌های فضایی استفاده کرد.

محققان هم اکنون در تلاش برای ابداع سیستم ارزان قیمتی هستند که بتوان از آن برای استخراج اکسیژن از گرد و غبار ماه در آینده استفاده کرد. در حال حاضر نمونه اولین این سیستم در یکی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی آژانس فضایی اروپا در هلند راه اندازی شده است. استخراج اکسیژن از گرد و غبار ماه با استفاده از روشی به نام الکترولیز نمک مذاب صورت می‌گیرد.

در این روش گرد و غبار ماه در یک سبد فلزی قرار گرفته و نمک کلرید کلسیم مذاب به عنوان الکترولیت به آن اضافه می‌شود. با گرما دادن این مجموعه در دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد و عبور دادن برق از آن، استخراج اکسیژن و برخی آلیاژهای فلزی ممکن می‌شود.