منوی سایت

چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
ایجاد دانشگاه های نسل نو بر پایه مفهوم جامعه محوری و ایفای رسالت اجتماعی

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت گفت: دانشگاه های نسل نو براساس توجه به مفهوم جامعه نگری و پاسخگویی به نیازهای جامعه شکل گرفتند.


پیام نوری‌ها فاتح رتبه‌های برتر دانشگاه‌های کشور/ شرط‌ رئیس دانشگاه پیام نور برای بازگشت به ماموریت اولیه

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید چنگیزی آشتیانی؛ رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت با اشاره به روند شکل گیری و دانشگاه‌ها و تاریخ آن، اظهار کرد: دانشگاه ها به چندین نسل تقسیم بندی می شوند، دانشگاه های نسل اول که آموزش محور هستند و به دانشگاه های سنتی شناخته می شوند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از مدتی، ماموریت دانشگاه های تغییر شکل پیدا کرد ودانشگاه‌هایی که اندک تفاوتی با نسل اول داشتند و پژوهش را هم در دستور کار خود قرار دادند؛ پژوهش هایی که با توسعه مرزهای دانش، پژوهش های بنیادی و تربیت نیروی متخصص و شکل‌گیری بیشتر مباحث پژوهشی و کاربردی کار خود را ادامه دادند. که نتیجه آن افزایش تعداد مقالات و اصطلاحا فرآورده های پژوهشی بود.

آشتیانی بیان کرد: بعد از یک مدت، دانشگاه‌ها یک رویه جدیدی را در پیش گرفتند که به دانشگاه نسل سوم منجر شد که صرفاً مکانی برای یادگیری و انجام پژوهشی تنها نبودند، بلکه دانشگاه هایی بودند که باهدف انجام پژوهش های کاربردی و به خدمت گرفتن آن برای خلق فرصت، خلق ثروت، کارآفرینی و ایجاد تحول در دنیا ایجاد شدند.
وی افزود: درمرحله بعد، جهت گیری رسالت دانشگاه ها، منجر به شکل گیری دانشگاه های نسل چهارم شد‌؛ دانشگاه هایی که یک وظیفه عملیاتی تر با دغدغه رفع مشکلات جامعه بر عهده داشتند.

 رسالت مهم آموزش پزشکی در پاسخگویی به نیازهای جامعه

رئیس مرکز امور هیئت علمی با اشاره به ارتباط بین دانشگاه های نسل چهارم و دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: آموزش علوم پزشکی به دلیل عرصه های متنوع یادگیری و ارتباط تنگاتنگی که با مسائل مرتبط با سلامت و بیماری مردم دارد، نسبت به سایر آموزش ها از ویژگی خاصی برخوردار است که در آموزش بالینی، این موضوع به نحو ویژه ای متبلور می شود.


وی با بیان این نکته که پزشکی، به عنوان حرفه ای مقدس وحساس از هزاران سال پیش مطرح بوده است، افزود: پیشرفت های فناوری و گسترش دانش علوم پایه با سرعت بسیار زیادی در خدمت رفع مشکلات حوزه بالینی قرار گرفت و دانشکده های پزشکی با تدریس آموزش های بالینی، مهارت‌های فنی، کارآموزی و کارورزی ها عرصه خود را گستره کردند و در واقع با شکل گیری تحولات جهانی در آموزش پزشکی و همگام با تغییر نسل های دانشگاهی، ضرورت تغییر برنامه های آموزش پزشکی بر مبنای رفع نیازهای جامعه مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: نقش نوین پزشک در عصر حاضر به عنوان فردی که با یک توانمندی های خاص از جمله دانش و مهارت مناسب و مرتبط به عنوان یک رویکرد جدید در شناسایی مشکلات بهداشتی، درمانی جامعه، نحوه انجام مراقبت و حفظ سلامت مردم، کار خود را ادامه دادو این تغییرات وسیع و سریع که در نظام سلامت و ارتباط با نیازهای جامعه روی داد‌‌؛ شرایط را برای بازنگری در آموزش پزشکی و تربیت پزشکان متناسب و آماده برای رویارویی با مشکلات قرن جدید فراهم کرد.

در ادامه آشتیانی تاکید کرد: ما بایدآموزش پزشکی را بر مبنای جامعه نگری، پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و رفع دغدغه‌ها و مشکلات اصلی نظام سلامت تنظیم کنیم و این موضوعی هست که مورد توافق همه دست‌اندرکاران و سیاست گذاران وزارت بهداشت قرار گرفته است و امیدوارم که این مفهوم جامعه نگری که امروز بیش از پیش به آن نیاز داریم به ارائه خدمات پزشکی و سلامت محور با کیفیت مناسب و حفظ جایگاه رفیع آموزش پزشکی کمک کند.