منوی سایت

دوشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۸
ایران رتبه ششم نرخ مهاجران تحصیل‌کرده در آسیا
در گزارش سال ۱۹۹۸ صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر نرخ خروج تحصیل کردگان به مقصد کشور‌های OECD با نرخ ۲۵.۶ درصد در میان ۱۰ کشور اول مهاجر قرار ندارد. به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به نقل از رصد خانه مهاجرت ایران؛ موضوع مهاجرت نخبگانی به عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه نخبگانی همواره مورد توجه رسانه‌ها و تبعاً فرصتی برای حاشیه سازان بوده است که با ارائه آمار نادرست فضای دانشگاهی و نخبگانی کشور را متلاطم کنند و با استفاده از این موضوع یاس و ناامیدی را به کشور تزریق کنند.
 

در گزارش سال ۱۹۹۸ صندوق بین‌المللی پول ایران، از نظر نرخ خروج تحصیلکردگان به مقصد کشور‌های OECD با نرخ ۲۵.۶ درصد در مقام یازدهم از ۶۱ کشور مهاجرفرست به این حوزه قرار دارد. جالبتر اینکه در همین گزارش اشاره شده است در سال ۱۹۹۰ تعداد کل مهاجران تحصیل‌کرده ایرانی در آمریکا حدود ۱۰۵ هزار نفر بوده است.
علاوه بر آنچه گفته شد، بررسی منبع مذکور و سایر مراجع و گزارشات مربوطه صحت‌وسقم این گزاره را با تردید مواجه می‌سازد. گزارش مورد استناد رسانه‌ها و مسئولین مربوط به تحقیقی است که صندوق بین‌المللی پول حدود دو دهه پیش در سال ۱۹۹۸ انجام داده است.
بنا بر اطلاعات این گزارش ایران از حیث خروج تحصیل‌کردگان دانشگاهی از کشور به مقصد کشور‌های مهاجرپذیر حوزه OECD با نرخ ۲۵.۶ در مقام یازدهم از میان ۶۱ کشور مهاجر فرست به این حوزه قرار دارد.
همین گزارش آمار مربوط به تعداد مهاجران تحصیل‌کرده ایرانی در آمریکا را در سال ۱۹۹۰، ۱۰۵,۵۲۶ نفر و کل ایرانیان در آمریکا را ۱۵۰,۹۰۶ نفر برآورد کرده است. ۷۰ درصد از جمعیت مهاجران ایرانی در آمریکا در این سال تحصیلات دانشگاهی داشته اند.
در میان کشور‌های آسیایی ایران رتبه ششم را به لحاظ نرخ مهاجران تحصیل‌کرده در اختیار داشته است.