منوی سایت

سه شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۹
بازنگری در فعالیت های فرهنگی دانشجویی جهاد دانشگاهی

به گزارش سایت فراگیرنت، علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با اشاره به فعالیت های فرهنگی اظهار داشت: با توجه به چهلمین سال تاسیس جهاد دانشگاهی، نگاهی به گذشته بیانگر آن است که هدف از تاسیس جهاد در کنار توسعه علم و فناوری توسعه فرهنگ نیز بوده است. جهاد در این حوزه در سه بخش فعالیت های بارزی انجام داده که ابتدا ساختار و تشکیلات فعالیت های فرهنگی که هرکدام به فراخور نیازها تشکیل شد، تعریف فعالیت های فرهنگی و مسائل روز موفق به ایجاد ساختار منسجم فرهنگی در کشورشدیم.

وی افزود: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی بیش از ۲۰ سال است که اقدام به انتشار کتاب می‌کند و جشنواره مهم کتاب دانشجویی، جشنواره پایان نامه دانشجویی، دفاع سه دقیقه‌ای از پایان نامه‌ها را تشکیل می‌دهد و متناسب با این فعالیت‌ها ۷ مرکز مستقل در کشور برای این فعالیت‌ها هستیم.

علیزاده اضافه کرد: بازنگری را در برنامه‌هایی که امسال داشتیم انجام دادیم و این بازنگری با رویکرد قابلیت اجرا در فضای مجازی است که مسابقات دفاع سه دقیقه ای، بخشی از مسابقات مناظرات دانشجویی و یا اختتامیه جشنواره‌ها را می‌توان در فضای مجازی برگزار کرد. اما برخی از برنامه‌ها که دانشجو محور است و باید در نیمه اول سال برگزار شود، لغو کردیم و جایگزین این برنامه ها، برنامه‌هایی مانند نشست‌های نقد و بررسی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از کرونا در فضای مجازی است و برنامه‌ها در دو سطح است و منتظر فضای دانشگاهی در مهرماه هستیم که برنامه‌های اردویی با فراهم شدن شرایط احیا می‌کنیم، اما فعالیت در فضای مجازی همچنان ادامه و تقویت می‌شود.