منوی سایت

پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
با رعایت پروتکل های بهداشتی، آزمون جامع دکتری آزاد بصورت حضوری برگزار می گردد

به گزارش سایت فراگیرنت، محمد مهدی طهرانچی در جلسه امضای تفاهم نامه میان دانشگاه آزاد و شورای عالی استان ها اظهار داشت که مردم در اقصی نقاط کشور حاضرند اراضی خود را برای تاسیس دانشگاه هدیه نمایند چرا که تصور می کنند احداث دانشگاه، موتور محرک زندگی شان خواهد بود.

طهرانچی چاره کار دانشگاه های خالی را تغییر رویکرد عنوان کرد و اظهار داشت که راه اندازی رشته و ایجاد مقاطع بالاتر باعث رفع این مشکل نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بخش اعظم بودجه دانشگاه آزاد از محل شهریه دانشجویان تامین می‌شود، تصریح کرد: ۸ درصد بودجه از محل بنیاد شهید تامین می‌شود که متاسفانه در ۵ سال اخیر هیچ رقمی پرداخت نشده است. این در حالی است که دانشگاه آزاد یک دانشگاه غیردولتی است و با شیوع کرونا در درآمد‌های غیرشهریه‌ای خود متضرر شده و یک هزار میلیارد تومان خسارت دیده است.

رئیس دانشگاه آزاد گفت: ما در دانشگاه آزاد تحول در بخش آموزش را پیگیری می‌کنیم چرا که معتقدیم اگر این موضوع محقق شود بسیاری از معضلات حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بخش اعظم بودجه دانشگاه آزاد از محل شهریه دانشجویان تامین می‌شود، تصریح کرد: ۸ درصد بودجه از محل بنیاد شهید تامین می‌شود که متاسفانه در ۵ سال اخیر هیچ رقمی پرداخت نشده است. این در حالی است که دانشگاه آزاد یک دانشگاه غیردولتی است و با شیوع کرونا در درآمد‌های غیرشهریه‌ای خود متضرر شده و یک هزار میلیارد تومان خسارت دیده است.

رئیس دانشگاه آزاد با اعلام اینکه آزمون جامع دکتری با اعمال حداکثری پروتکل‌ها برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: افراد می‌توانند برای شرکت در آزمون جامع در واحد محل زندگی خود در امتحان حضور پیدا کند.