منوی سایت

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸
بررسی مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی وزارت بهداشت از ۲۳ دی آغاز می‌شود

پذیرفته‌شدگان هفتمین آزمون استخدامی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دوشنبه ۲۳ دی ماه ۹۸ باید به سایت دانشگاه یا دانشکده مورد پذیرش خود مراجعه کنند.

 کلیه متقاضیان استخدام دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور؛ انستیتو پاستور؛ مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی- قلب شهید رجایی لازم است پس از دریافت نتیجه آزمون، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه، جزء معرفی‌شدگان برای بررسی مدارک هستند، برای اقدامات بعدی از صبح روز دوشنبه ۲۳ دی ماه ۹۸ به آدرس سایت دانشگاه یا دانشکده موردنظر مراجعه و براساس توضیحات لازم در آن سایت اقدام کنند.
گفتنی است؛  داوطلبان شرکت کننده در مشاغل دارای مصاحبه تخصصی که در جدول مشاغل آگهی مشخص شده اند،  پس از بررسی مدارک واجدین شرایط، مجدداً برای شرکت در مصاحبه استخدامی به هریک از محل‌های مذکور معرفی خواهند شد.