منوی سایت

چهارشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۹
برگزاری دوره‌های ازدواج دانشجویی تا عادی شدن شرایط به صورت مجازی

 

حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، به گزارش فراگیرنت، در خصوص برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی گفت: ما منتظریم که فضا به حالت عادی برگردد و بتوانیم دوره‌های حضوری را برگزار کنیم.
در همین فضای کرونا، دوره، حلقه ها، کارگاه‌های آموزشی و مجموعه فعالیت‌هایی که در قالب گروه‌های مجازی در حال انجام است واز همین طریق پیگیری می‌شود و با عادی شدن شرایط دوره‌های حضوری برای دانشجویان ثبت نام شده برگزار می‌شود.
وی افزود :صندوق رفاه دانشجویان نیز وام‌هایی را در این خصوص به زوج‌های دانشجو پرداخت می‌کند.