منوی سایت

چهارشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
برگزاری3 آزمون وزارت بهداشت بصورت کاغذی امروز 8 مرداد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی، سعید هاشمی  در رابطه با برگزاری آزمون های وزارت بهداشت اظهار داشت : سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور و هفتمین دوره‌ی آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی امروز چهارشنبه ۸ مرداد ماه و در سه حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز طبی) و مرکز سنجش آموزش پزشکی به صورت الکترونیک و دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت کاغذی برگزار خواهد شد.