منوی سایت

سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
به روزرسانی بیش از 800 رشته دانشگاهی
 

معاون آموزشی وزارت علوم از بازنگری بیش از ۸۰۰ رشته دانشگاهی خبر داد.

 

مجتبی شریعتی نیاسر درباره آخرین وضعیت بازنگری رشته های دانشگاهی گفت: با توجه به این نکته که بیش از ۱۰ سال نباید رشته قدیمی داشته باشیم، در سال های ۹۴ و ۹۵ بیش از ۸۰۰ رشته دانشگاهی بازنگری و به روز شد.

وی ادامه داد: در بازنگری مرحله دوم رشته هایی که بیش از ۵ سال از بازنگری آنها گذشته است را بازنگری و به روز می کنیم که این فرایند آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. وی افزود در دور جدید بازنگری ها رویکرد مهارت محوری نکته حائز اهمیت است.