منوی سایت

شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
بیش از نیمی از دانشجویان ایرانی زنان هستند

سعیدرضا عاملی،  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ویکتور داسیلواسیلن استاد دانشگاه برزیلی دیدار و گفت وگو کرد.
وی در این دیدار اظهار داشت: ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از پیشرفت‌های محسوسی در زمینه دانشی و مسائل اجتماعی برخوردار بوده است.

عاملی افزود: در حال حاضر بیش از نیمی از دانشجویان ایرانی زنان هستند و در قوانین جمهوری اسلامی ایران با مشارکت شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به سیاست گذاری در زمینه توسعه علم و دانش در ایران توجه وافر شده و همواره عدالت جنسیتی در کانون ظرفیت‌سازی‌ها و مقررات گذاری‌ها بوده است.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران بیان کرد: ما وظیفه‌داریم که در رابطه با ایران به بازنمایی مجدد واقعیت‌ها اقدام کنیم و بابیان واقعیت‌های مربوط به ایران به آگاهی عموم مردم جهان اهتمام بورزیم.
 وی گفت: در تحریم‌ها که تاکنون بیش از ۱۶ کشور جهان را تحت تأثیر قرار داده است، یک جنگ اقتصادی که مشروعیت حقوقی ندارد اتفاق افتاده و درواقع تلاش کرده‌اند که ارزش پول ملی و کاهش تولید ناخالص داخلی را هدف‌گیری کنند که البته در جمهوری اسلامی ایران ناکام بوده‌اند. عاملی ادامه داد: تحریم‌ها یک امر ضد مردم و ضد دموکراسی است و به‌نوعی تنبیه ملت‌ها را دنبال می‌کند.